Κοινωνικά Δίκτυα Τμήματος Πληροφορικής


Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Πληροφορικής διατηρεί λογαριασμούς στο twitter και στο facebook για διάχυση πληροφοριών που ενδιαφέρουν τη φοιτητική κοινότητα του Τμήματος, όπως π.χ. θέσεις εργασίας, θέσεις πρακτικής κατάρτισης στην Κύπρο και το εξωτερικό, επαγγελματικά θέματα κλπ.

Στο twitter μπορείτε να παρακολουθείτε τα twits του λογαριασμού @csdeptucy και στο facebook να κάνετε like την ομάδα Computer Science Department, University of Cyprus. Οι ανακοινώσεις των δύο αυτών κοινωνικών δικτύων εμφανίζονται επίσης και στην ιστοσελίδα Student’s Corner του ιστιακού τόπου του Τμήματος: http://www.cs.ucy.ac.cy/students-corner

Οι σελίδες ενημερώνονται συνεχώς.

This post is also available in: Greek

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.