University of Cyprus


Εκπαιδευτική Ημερίδα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Πληροφορικής 1

Η επιτροπή για την Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (http://www.pspo.org.cy) διοργάνωσε την Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012, μια εισαγωγική διάλεξη σε βασικούς αλγόριθμους και μεθόδους αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων σε μια ομάδα 12 καθηγητών Λυκείου και διάρκεσε 7 ώρες, ξεκινώντας από τις 09:00 (μέχρι τις 16:00). Η ημερίδα αποτελεί μέρος μιας νέας σειράς βημάτων για ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των διαγωνιζομένων μας.

Ευχαριστούμε πολύ το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.cs.ucy.ac.cy) το οποίο διατέλεσε τον κύριο χορηγό της εκδήλωσης και μας παραχώρησε την αίθουσα ΘΕΕ01/023 (Αίθουσα συνεδριάσεων δίπλα από την καντίνα του κτιρίου) για να κάνουμε την ημερίδα και  ποσό για αγορά αλμυρών και καφέδων.

Επίσης ευχαριστούμε το Υπουργείο Παιδείας που έδωσε την ημέρα ελεύθερη στους καθηγητές Λυκείων για επιμορφωτικά μαθήματα. 

Advertisements

Blood donation at the University of CyprusΑιμοδοσία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σας προσκαλούν στην επόμενη αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011 από τις 10:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. στο Ισόγειο του Κτιρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη.

Όσοι από εσάς έχουν προσφέρει αίμα τον περασμένο Μάρτιο δικαιούνται να δώσουν αίμα τώρα, αφού είναι ασφαλές να προσφέρουμε αίμα μετά από 4 μήνες.

 

Για τυχόν πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνείτε με τη Μάρθα Ιωάννου, Υπεύθυνη Λειτουργό Γραφείου Φοιτητικής Ζωής, τηλ.  22 894066, [email protected].


Ubuntu: How to compile STAN SPG Planning System (http://planning.cis.strath.ac.uk/STAN/) on Ubuntu 11.10

Recently we tried to compile the STAN SPG Planning System (http://planning.cis.strath.ac.uk/STAN/) under Ubuntu 11.10  Oneiric Ocelot which ended up in a failure.

After reviewing the source code of version 3 (http://planning.cis.strath.ac.uk/code/) we found out that there were many changes needed to be done that had to do with the age of the code itself. We believe that with an OS from1999 and the repsective g++ libraries there should be no problem compiling this application but who has one anyway ? (From the README file: “The code has been built and tested using Linux and UNIX (SunOS) with the g++ compiler.” )

Solution:

We realized that most of the errors are pretty much the same ones and had to do with C++ syntax. Following a synopsis of the changes we did:

  • Replaced
   #include <stream.h>

   with

   #include <iostream>
   using namespace std;

   Note on this, be sure to put using namespace std; after the rest of the includes to avoid conflicts and other issues that might arise.

  • Replaced
   #include <stream.h>

   with

   #include <fstream>
  • Replaced
   #include <new.h>

   with

   #include <new>
  • Added
   #include <cstring>
   #include <stdlib.h>

   wherever there was a call for string manipulation like (strcmp(),strlen(),strcpy(),..) or whenever there were commands like exit().

  • Replaced array assignments like:
   exvec = pl.exvec;

   to

   for(int i = 0;i<EXVECSIZE;i++) {
    exvec[i] = pl.exvec[i];
   };

   The ranges of these arrays we were able to find them from the respective .h files.

  • In the makefile, we changed:
   pddl.yacc.tab.c: alldefs.h pddl.yacc lex.yy.c
       bison pddl.yacc

   to

   pddl.yacc.tab.c: alldefs.h pddl.yacc lex.yy.c
       bison pddl.yacc -o pddl.yacc.tab.c

   Or else the make will fail as it will not find the file pddl.yacc.tab.c.

In the next section you will find all changes we did to the files extensively (Hopefully we did not forget any or mess them up). The format is as follows (the changes do not necessarily imply that all changes should happen at the same place in file):

in <FILE>
line that was changed/deleted
line that was changed/deleted
-
line that was added
line that was added
line that was added
 1. in Makefile
  pddl.yacc.tab.c: alldefs.h pddl.yacc lex.yy.c
  bison pddl.yacc

  pddl.yacc.tab.c: alldefs.h pddl.yacc lex.yy.c
  bison pddl.yacc -o pddl.yacc.tab.c
 2. in BasicTim.h
  #include <stream.h>

  #include <iostream>
  using namespace std; // make sure it goes right after the includes (I believe it affects stdio.h)
 3. in SymTab.cc
  #include <stream.h>

  #include <iostream>
  #include <cstring>
  #include <stdlib.h>
  using namespace std;
 4. in BasicTim.cc
  #include <fstream.h>

  #include <fstream>
 5. in TimInterface.cc
  #include <fstream.h>

  #include <fstream>
 6. in globals.h
  #include <stream.h>
  #include <fstream.h>

  #include <fstream>
  #include <iostream>
  using namespace std;
 7. in stan.h
  #include <stream.h>

  #include <iostream>
  using namespace std;
 8. in facts.h
  #include “stream.h”

  #include <iostream>
  #include <cstring>
  using namespace std;
 9. in facts.cc
  #include <stream.h>

  #include <iostream>
  using namespace std;
 10. in facts.cc
  exvec = pl.exvec;

  for(int i = 0;i<EXVECSIZE;i++) {
  exvec[i] = pl.exvec[i];
  };
 11. in facts.cc
  domination = pl.domination;

  for(int i = 0;i<EXVECSIZE;i++)  {
  domination[i] = pl.domination[i];
  };
 12. in actions.cc
  exvec = pl.exvec;

  for(int i = 0;i<EXVECSIZE;i++)  {
  exvec[i] = pl.exvec[i];
  };
 13. in instantiation.cc
  #include <stream.h>

  #include <iostream>
  using namespace std;
 14. in candidates.h
  #include <stream.h>

  #include <iostream>
  using namespace std;
 15. in main.cc
  #include <stream.h>
  #include <fstream.h>
  #include <new.h>

  #include <iostream>
  #include <fstream>
  #include <new>
  #include <stdlib.h>
  using namespace std;

Soon we will add the modified version of the source code online that should be able to compile by just issuing make stan.


Ubuntu: How to compile PrecoSAT v.570 under ubuntu 11.10

By downloading PrecoSAT from http://fmv.jku.at/precosat/ and trying to install it on Ubuntu 11.10 32-bit (Oneiric Ocelot) by:

  • Decompressing the files
  • and calling ./configure && make

I got the following error at make:

g++ -O3 -m32 -static -Wall -Wextra -DNDEBUG -DNLOGPRECO -DNSTATSPRECO  -c precomain.cc
In file included from precomain.cc:23:0:
precosat.hh:164:31: error: ‘ptrdiff_t’ has not been declared
precosat.hh:270:13: error: ‘ptrdiff_t’ has not been declared
make: *** [precomain.o] Error 1

which can be resolved by adding

#include <cstddef>

at the includes in the file precosat.hh


Photo ClubΦωτογραφικός Όμιλος

The Photo Club of the University of Cyprus was established in 1993.

 

Our aim is the development of photography and we try to achieve this by the means of courses, lectures, workshops, photography exhibitions, trips and screenings to the University. In some cases we might process black and white film in the darkroom of the University. Anyone can become a Club member as long as they are students at the University of Cyprus and provided that they love photography even though they have not taken the first difficult steps in the photographic art:).

 

Our meetings happen regularly once a week (day and time of the changes every semester) where we implement short talks or lectures (~ 1 hour).

 

email:[email protected]

site:http://photoclub.bytefreaks.netΟ Φωτογραφικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 1993.

 

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της φωτογραφίας και προσπαθούμε να το πετύχουμε δια μέσω μαθημάτων, διαλέξεων, εργαστηρίων, εκθέσεων φωτογραφίας, εκδρομών και προβολών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε επεξεργαστούμε ασπρόμαυρο φιλμ στον σκοτεινό θάλαμο του Πανεπιστημίου. Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μέλος του ομίλου, εφόσον είναι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και υπό τον όρο ότι αγαπά τη φωτογραφία, ακόμη κι αν δεν έχει κάνει τα πρώτα δύσκολα βήματα στη φωτογραφική τέχνη:).

 

Συνεδριάσεις μας γίνοντε τακτικά μία φορά την εβδομάδα (μέρα και ώρα αλλάζει κάθε εξάμηνο) όπου κάνουμε σύντομες ομιλίες ή διαλέξεις (~ 1 ώρα).

 

email: [email protected]

τοποθεσία: http://photoclub.bytefreaks.net


Information Technology / Computer Science and Electrical Engineering ClubΌμιλος Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Our Club aims to develop and promote the wider world of technology to everybody.

It is intended for people who have an interest in the production, use and knowledge of various tools, techniques, structures and systems. We promote our goal by implementing seminars, lectures, visits and workshops that present different areas in brief.

 

Through organizing various lectures, we will get you into contact with professionals in the technology sector where it might lead to new opportunities for employment or participation and involvement in various organizations.

 

Furthermore, as part of the events we create, we help groups and promote participation in different contests like the programming competitions IEEExtreme and International Olympiad in Informatics.

 

But of course such events are not enough, in addition to the serious content events we have a more relaxed and entertaining side where we organize recreational activities such as Lan-Parties, contests, trips and movie nights.

 

So if you like programming, new technologies, computer games, and constructions this is the club for you.

 

More information about the club can be found here http://ieee.bytefreaks.netΟ Όμιλος μας έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του ευρύτερου κόσμου της τεχνολογίας σε όλους.

Προορίζεται για φοιτητές που έχουν κάποιο ενδιαφέρον για την παραγωγή, χρήση και γνώση των διαφόρων εργαλείων, τεχνικών, κατασκευών και συστημάτων. Προωθούμε τον στόχο μας με την υλοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων, επισκέψεων και ομάδων εργασίας που παρουσιάζουν διάφορες πτυχές εν συντομία.

 

Μέσα από τη διοργάνωση διαφόρων διαλέξεων, θα έρθετε σε επαφή με επαγγελματίες του κλάδου της τεχνολογίας, όπου θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες για απασχόληση ή εμπλοκή και συμμετοχή σε διάφορες οργανώσεις.

 

Επιπλέων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που δημιουργούμε, βοηθάμε και προωθούμε τις συμμετοχές ομάδων σε διάφορες διαγωνισμούς, όπως τους διαγωνισμούς προγραμματισμού IEEExtreme και Διεθνής Ολυμπιάδα Πληροφορικής.

 

Αλλά, φυσικά, τέτοια γεγονότα δεν είναι αρκετά, εκτός από τις εκδηλώσεις σοβαρού περιεχόμενου έχουμε μια πιο χαλαρή και διασκεδαστική πλευρά, όπου οργανώνουμε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως Lan-Party, διαγωνισμούς, εκδρομές και κινηματογραφικές βραδιές.

 

Έτσι, αν σας αρέσει ο προγραμματισμός, οι νέες τεχνολογίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή οι κατασκευές αυτό είναι το club για σας.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το club μπορείτε να βρείτε εδώ http://ieee.bytefreaks.net