Μηνιαία αρχεία: Οκτώβριος 2016


Get execution time in seconds

The following methods demonstrate different methods on how to compute the time a potion of code or script take to complete their execution.

Time Methods - Full Examples (182 downloads)

 

Method 1 – Using date

The following example will calculate the execution time in seconds by subtracting the system date and time in seconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC once right before the script goes to the computation part and once right after.

In order to get the system date and time in seconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC we use the command date +%s.

Time Methods - Full Examples (182 downloads)
#!/bin/bash

#Print the system date and time in seconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC
startTime=$(date +%s);

#We pick a random number between 1 and 10.
#Then we delay the execution for that amount of seconds.
sleep $(( (RANDOM % 10) + 1 ));

endTime=$(date +%s);

#Subtract endTime from startTime to get the total execution time
totalTime=$(($endTime-$startTime));

echo "Process finished after $totalTime seconds";

exit 0;

Method 2 – Using bash internal SECONDS variable

The following example will calculate the execution time in seconds by reseting the bash internal variable SECONDS to 0, forcing the shell to continue counting from there.

Time Methods - Full Examples (182 downloads)
#!/bin/bash

#This variable expands to the number of seconds since the shell was started.
#We set it to 0, forcing the shell to continue counting from there.
SECONDS=0;

#We pick a random number between 1 and 10.
#Then we delay the execution for that amount of seconds.
sleep $(( (RANDOM % 10) + 1 ));

echo "Process finished after $SECONDS seconds";

exit 0;

Method 3 – Using bash time

The following example uses the bash time command, which reports the time consumed by a pipeline’s execution.
When time command is executed without its complete path, then the bash built-in time command is executed, instead of the GNU time command. We will use the bash time command in this example and we will use it to run a whole block of commands.
Please note that time command will return the time in seconds as a float (i.e. there will be decimal places. e.g. 1 will be printed as 1.00).

Time Methods - Full Examples (182 downloads)
#!/bin/bash

#The bash time command reports the time consumed by pipeline's execution
#When time command is executed without its complete path, then the bash built-in time command is executed, instead of the GNU time command.
#We will use the bash time command in this example and we will use it to run a whole block of commands.

#We change the output format of time to print elapsed real time in seconds.
TIMEFORMAT="%E";
#We pick a random number between 1 and 10.
#Then we delay the execution for that amount of seconds.
totalTime=`time ( sleep $(( (RANDOM % 10) + 1 )) ) 2>&1`;

#Please note that time command will return the time in seconds as a float (i.e. there will be decimal places. e.g. 1 will be printed as 1.00).
#This will happen as time has build-in more precision than the first two methods presented here.
echo "Process finished after $totalTime seconds";

totalTimeBlock=`time (
	sleep $(( (RANDOM % 10) + 1 ));
	sleep $(( (RANDOM % 10) + 1 ));
) 2>&1`;
echo "Block finished after $totalTimeBlock seconds";

exit 0;

Method 4 – Using GNU time

The GNU time command runs the specified program command with the given arguments.
When time command is executed without its complete path (in our case it was /usr/bin/time), then the bash built-in time command is executed, instead of the GNU time command. To make sure we use the GNU time command, we use which to get the full path of the time command.
Please note that time command will return the time in seconds as a float (i.e. there will be decimal places. e.g. 1 will be printed as 1.00).

Time Methods - Full Examples (182 downloads)
#!/bin/bash
#The time command runs the specified program command with the given arguments.
#When time command is executed without its complete path (in our case it was /usr/bin/time), then the bash built-in time command is executed, instead of the GNU time command.
#To make sure we use the GNU time command, we use which to get the full path of the time command.
time=`which time`;

#We pick a random number between 1 and 10.
#Then we delay the execution for that amount of seconds.
#We change the output format of time to print elapsed real time in seconds.
totalTime="$( $time -f '%e' sleep $(( (RANDOM % 10) + 1 )) 2>&1 1>/dev/null )";

#Please note that time command will return the time in seconds as a float (i.e. there will be decimal places. e.g. 1 will be printed as 1.00).
#This will happen as time has build-in more precision than the first two methods presented here.
echo "Process finished after $totalTime seconds";

exit 0;

Notes

RANDOM internal variable

Each time RANDOM internal variable is referenced, a random integer between 0 and 32767 is generated.

By using the RANDOM variable in this command $(( (RANDOM % 10) + 1 )); we perform a modulo on the random value with the static value 10. This way we force the range of valid values to be between 0 and 9.
Later, we add 1 to that value to shift the range to be between 1 and 10.

Advertisements

Ενέργειες Εκτάκτου Ανάγκης

Στη θάλασσα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να αντιμετωπίσουμε μερικές δύσκολες καταστάσεις. Σε μια δύσκολη κατάσταση η ψυχραιμία των επιβατών ενός σκάφους, ο συντονισμός, η γρήγορες και ορθές κινήσεις θα συμβάλουν στην   ασφαλή αντιμετώπιση του περιστατικού. Αντίθετα ο πανικός, οι ασυντόνιστες, χρονοβόρες και λανθασμένες κινήσεις θα επιφέρουν δυσάρεστα ίσως και θανάσιμα αποτελέσματα.

Πάντοτε λέω σε όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με το αντικείμενο του υγρού στοιχείου, ότι την θάλασσα δεν πρέπει να την φοβόμαστε… χαμογελούν και μου λένε δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν φοβάται την θάλασσα. Συμπληρώνω και λέω ότι δεν πρέπει να την φοβόμαστε αλλά πρέπει να την σεβόμαστε. Να σεβόμαστε την τεράστια δύναμη που κρύβει μέσα της.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αβαρίας όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να φορέσουν αμέσως σωσίβιο.

Νερά στο σκάφος

Αμέσως εντοπίζουμε την αιτία. Πιθανές αιτίες ένα μεγάλο κύμα, ένα ρήγμα στα βρεχάμενα του σκάφους η απελευθέρωση της τάπας αποστράγγισης. Αμέσως αρχίζουμε να αφαιρούμε νερά από το σκάφος με κουβά ή με ηλεκτρική αντλία που ενδεχομένως διαθέτει το σκάφος μας. Αν το πρόβλημα συνεχίζει πρέπει αμέσως να κινηθούμε για την ακτή.

Μηχανική βλάβη

Πολλοί είναι οι λόγοι που μπορεί να χάσουμε την μηχανή μας. Πρόβλημα στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων, ηλεκτρικό πρόβλημα, χαλασμένους αναφλεκτήρες (spark plug, μπουζί) υπερθέρμανση κινητήρα κ.α. εναπόκειται στον κάθε ένα χειριστή και αναλόγως των γνώσεων που διαθέτει όσον αφορά τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη του σκάφους, να εντοπίσει το πρόβλημα και να επαναφέρει τη μηχανή σε λειτουργήσιμη κατάσταση.

Κακοκαιρία

Ένας από τους χειρότερους εφιάλτες των ναυτικών είναι να βρεθούν αντιμέτωποι με μια κακοκαιρία. Αν και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προβλέψουμε (όπως αναφέραμε σε άλλα κεφάλαια πριν το απόπλου μας πρέπει να ελέγξουμε το μετεωρολογικό δελτίο) υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσουμε σε μια ξαφνική αλλαγή του καιρού. Η πρώτη μας ενέργεια, όπως είναι λογικό, είναι να κατευθυνθούμε αμέσως προς την ακτή. Πιο δύσκολα είναι όμως τα πράγματα όταν εν μέσω κακοκαιρίας παρουσιαστεί  και κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Ο χειριστής πρέπει να είναι έτοιμος, να έχει δηλαδή στοιχειώδεις ηλεκτρομηχανολογικές γνώσεις όσον αφορά το σκάφος του ώστε να αντιμετωπίσει την αβαρία για συνεχίσει το ταξίδι του προς την ακτή. Προσοχή το σκάφος σε περίπτωση ακυβερνησίας πρέπει να παραμείνει στον καιρό. Δηλαδή η πλώρη να βλέπει τα κύματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα με μια πλωτή άγκυρα την οποία ρίχνουμε από τη πλώρη. Σε περίπτωση που το σκάφος δεν διαθέτει πλωτή άγκυρα μπορεί ο χειριστής να σκαρφιστεί τρόπους ώστε να κατασκευάσει με τα υλικά που διαθέτει πάνω στο σκάφος ώστε να το κρατήσει στο καιρό. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο σύστημα πρόωσης που πρέπει να διαθέτει το σκάφος (κουπιά, δεύτερη μηχανή, πανιά).

Πυρκαγιά στο σκάφος

Τα πράγματα εδώ είναι πολύ πιο δύσκολα για ένα μικρό σκάφος όπου οι χώροι είναι περιορισμένοι. Πρώτη ενέργεια του χειριστή είναι η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Δια νόμου κάθε ταχύπλοο σκάφος πρέπει να διαθέτει ένα πυροσβεστήρα 2 κιλών αφρού. Πρέπει να γνωρίζουμε πως θα χρησιμοποιήσουμε το πυροσβεστήρα σε μια πυρκαγιά. Προσοχή όμως αν υπάρχει δυνατότητα γυρίζουμε το σκάφος μας ως προς τον άνεμο, ώστε οι φλόγες και τα αέρια της καύσης να φεύγουν μακριά μας για να μην τα αναπνεύσουμε. Μικρή πυρκαγιά μπορεί εύκολα να καταπολεμηθεί με τον πυροσβεστήρα. Σε περίπτωση όπου η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη αναγκαστικά θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το σκάφος. Η ίδια η πυρκαγιά θα ειδοποιήσει τα παραπλέοντα σκάφη. Αν μας δοθεί όμως χρόνος θα πρέπει να εκπέμψουμε σήμα Κινδύνου (MAY DAY) στο κανάλι 16. εάν το σκάφος μας διαθέτει φωτοβολίδες καπνογόνα και φορητό ασύρματο VHF τότε τα παίρνουμε μαζί μας στο νερό.

Σε περίπτωση Εγκατάλειψης του σκάφους

Αν για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να εγκαταλείψουμε το σκάφος οι ενέργειες μας πρέπει να είναι συντονισμένες και οι οδηγίες προς τους επιβάτες ξεκάθαρες ώστε να τηρηθούν κατά γράμμα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή ο χειριστής του σκάφους πρέπει να εκπέμπει σήμα κινδύνου από τον ασύρματο. Όλοι οι επιβαίνοντες παραμένουν σε μια ομάδα αν είναι δυνατό. Με αυτό τον τρόπο βοηθούμε τα σωστικά συνεργεία στην περισυλλογή μας.

Αν το σκάφος μας διαθέτει σωστική λέμβο τότε μένουμε όλοι μαζί και προσπαθούμε να διατηρηθούμε στεγνοί.

Αν οι επιβάτες βρίσκονται μέσα στο νερό υπάρχει ο κίνδυνος υποθερμίας.

Δεν βγάζουμε ρούχα θα μας προστατεύσουν έστω και στο ελάχιστο από την υποθερμία.

Η υποθερμία δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί όταν το θύμα είναι μέσα στο νερό.

Να θυμάστε βασικός κανόνας είναι ότι δεν ρίχνουμε φωτοβολίδες και καπνογόνα άσκοπα, παρά μόνο όταν δούμε κάποιο άλλο σκάφος η αεροσκάφος. 


Σήματα Κινδύνου

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο βρεθούμε σε μια δυσάρεστη κατάσταση μέσα στην θάλασσα με το σκάφος μας που με τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τότε πρέπει να γνωρίζουμε κάποιους τρόπους με τους οποίους θα ειδοποιήσουμε παραπλέοντα σκάφη ή την ακτή ότι κινδυνεύουμε. Γενικός κανόνας είναι ότι όταν κινδυνεύουμε στην θάλασσα ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μέθοδο ή τρόπο ώστε να προσελκύσουμε τη προσοχή των άλλων σκαφών ή την ακτή.

Καλύτερη μέθοδος και αποτελεσματικότερη είναι φυσικά η εκπομπή May day από τον ασύρματο μας VHF Marine που πρέπει να διαθέτει το σκάφος μας (πως εκπέμπουμε σήμα κινδύνου στο κανάλι 16 από τον ασύρματο έχουμε αναφερθεί σε άλλο κεφάλαιο του βιβλίου)

Με το φορητό μας τηλέφωνο μπορούμε να ειδοποιήσουμε την ακτή. Προϋπόθεση σε αυτή μας την επιλογή είναι να γνωρίζουμε τα τηλέφωνα των λιμενικών αρχών Π.Χ Κύπρος Ράδιο ΚΣΕΔ Λιμενική Αστυνομία. Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι καλό θα είναι τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης να είναι κάπου γραμμένα και πλαστικοποιημένα γιατί σε κατάσταση πανικού δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ορθά και άμεσα.

Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου και χειρός – Καπνογόνα.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να γνωρίζουμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις φωτοβολίδες και τα καπνογόνα. Οι φωτοβολίδες είναι αποτελεσματικές κατά τη διάρκεια της νύκτας ενώ τα καπνογόνα κατά τη διάρκεια της μέρας.

Πάντοτε τα ρίχνουμε από την υπήνεμη πλευρά του σκάφους μας ώστε ο αέρας να παρασέρνει μακριά από εμάς και το σκάφος την φλόγα και το τοξικό καπνό της καύσης.

ΠΟΣΟΧΗ τα καπνογόνα και οι φωτοβολίδες είναι υλικά επικίνδυνα. Προσοχή στη χρήση και φύλαξη τους. Μακριά από παιδιά. Πρέπει να τις αντικαθιστούμε όταν παρέλθει ο χρόνος που μας επιβάλλει ο κατασκευαστής για να λειτουργήσουν όταν τα χρειαστούμε.

Οποιαδήποτε συσκευή που παράγει ηχητικά σήματα Π.Χ η σειρήνα του σκάφους σφυρίχτρα πυροβολισμός με κάποιο τρόπο

Το κούνημα πάνω κάτω και των δύο μας χεριών είναι ένα σήμα κινδύνου.

Φακός κατά τη διάρκεια της νύκτας ή καθρέφτης κατά τη διάρκεια της μέρας με την ανάκλαση του ηλίου.

Συσκευές εκπομπής σημάτων κινδύνου (Distress) που Δυνατό να διαθέτει ένα σκάφος.

Ο συνδυασμός των  σημαιών του ναυτικού κώδικα Ν πάνω και  C κάτω είναι ένα διεθνές σήμα κινδύνου στη θάλασσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σήμα Κινδύνου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που κινδυνεύει άμεσα ανθρώπινη ζωή,  διατρέχουμε πραγματικό κίνδυνο και δεν μπορούμε με τις δικές μας δυνάμεις να ανταπεξέλθουμε. Η χρήση σήματος κινδύνου η οποία στο τέλος αποδειχτεί ότι ήταν αχρείαστη ίσως θέσει σε κίνδυνο άλλες ανθρώπινες ζωές οι οποίες θα προτρέξουν για να μας βοηθήσουν πέραν της οικονομικής σπατάλης από τη κινητοποίηση των σκαφών διάσωσης.

 


Άγκυρα και αγκυροβόλια

Η άγκυρα είναι ένα από τα απαραίτητα εξαρτήματα  πάνω σε ένα σκάφος. Δεν νοείται χειριστής μικρού η ακόμα μεγάλου σκάφους να αποπλεύσει ανεξαρτήτως διάρκειας ταξιδιού και το σκάφος του να μην είναι εφοδιασμένο με την ανάλογη άγκυρα σε άριστη γενική κατάσταση.

Η άγκυρα που πρέπει να φέρει ένα σκάφος πρέπει να είναι ανάλογη του εκτοπίσματος του όπως επίσης η καδένα και το σχοινί. Παρακάτω βλέπουμε τους διαφόρους τύπους αγκυρών που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Αγγλικού Ναυαρχείου

Είναι οι παραδοσιακές άγκυρες που βλέπουμε σε παλιά καράβια. Ονομάζονται οι παλαιού τύπου άγκυρες που έφεραν «στύπο». Ο στύπος ήταν μια μεταλλική ράβδος που διαπερνούσε από άνοιγμα του πάνω μέρους της ατράκτου κάθετα προς το επίπεδο των βραχυόνων και μεγαλυτέρου μήκους εκείνων, που στερεωνόταν με πείρο (σε χρήση της άγκυρας) ή αναδιπλωνόταν όταν η άγκυρα ήταν «εν αποθέσει». Τέτοιες άγκυρες έφεραν στο τέλος της εποχής τους όλα τα μεγάλα ιστιοφόρα και τα πρώτα ατμοκίνητα πλοία. Είναι βαριές αλλά εύκολες στην αποθήκευση τους λόγω του ότι ο στύππος είναι πτυσσόμενος. Είναι ιδανικές για όλους τους τύπους των βυθών λόγω του βάρους τους.

Τύπου Martin

Και αυτές οι άγκυρες έφεραν στύπο που όμως ήταν ακίνητος, κοντύτερος, ισομήκης των  δύο αγκώνων και παράλληλος αυτών. Οι βραχίονές του όμως είχαν την καινοτομία να είναι στρεπτοί περί άξονα κάθετο προς την άτρακτο και μέχρι 45° περίπου ανά πλευρά.

Τύπου ΧΩΛΛ

Οι άγκυρες τύπου Χωλλ  μοιάζουν με τις Μαρτέν  απλά η μόνη του διαφορά είναι ότι δεν έχουν στύπο.

Danforth

Ο τύπος αυτός φέρει ιδιόμορφο στύπο χαμηλά και κάτω από τους αγκώνες, που, ως τριγωνικά σχήματα, αποτελούν οι ίδιοι τους όνυχες. Ο τύπος αυτός είναι λίαν προσφιλής στους Κυβερνήτες ταχυπλόων περιπολικών σκαφών εκ του γεγονότος ότι αφενός μεν παρέχουν ασφαλή αγκυροβολία αφετέρου και ταχύτατη άπαρση όπου μετά την απέχμασή τους από το βυθό, με ανάποδα κίνηση των μηχανών αυτές έρχονται από μόνες τους στην επιφάνεια. Αυτό βέβαια γίνεται λόγω της αντίδρασης στη ταχεία έλξη με συνέπεια τη στροφή των ονύχων προς τα πάνω, (την επιφάνεια).

Αρότρου (CQR)

Το σχήμα αυτής της άγκυρας μοιάζει με αλέτρι, γι αυτό και το όνομα της. Δεν είναι όμως και ο τελειότερος τύπος άγκυρας λόγω του χώρου που καταλαμβάνει μέσα στο σκάφος μας.

Άστυπος άγκυρα

Είναι ο γενικευμένος σήμερα σε χρήση τύπος άγκυρας των πλοίων. Δεν φέρει στύπο. Φέρει κινητούς βραχίονες και ποικίλλει σε λεπτομέρειες κατασκευαστικές όπου και ονομάζονται ανάλογα Hall, Dunn κλπ. Ένα ιδιότυπο είδος άγκυρας είναι και εκείνο σε σχήμα αρότρου (plough type) η οποία για μικρά σκάφη παρουσιάζει μεγάλη αντοχή. Επίσης, υπάρχει και η ένστυπος άγκυρα με ένα βραχίονα που χρησιμοποιείται κυρίως σε αβαθή από μικρά σκάφη και σε αγκυροβολία μικρών σημαντήρων.

Τύπου μύκητα

Λέγονται ειδικής κατασκευής βάρη (mushroum anchor) ημισφαιρικά ή πρισματικά που ποντίζονται συνήθως σε αγκυροβολία φαρόπλοιων που παρέχουν ικανή αντοχή σε μεγάλες τάσεις.

Η «ισχάδα»

Το κοινώς λεγόμενο «πινέλι» (kedge anchor) που είναι μικρή ένστυπος άγκυρα και χρησιμοποιείται σε λέμβους.

Το «τετράχηλο» ή τεσσαροχάλι με 4 κυρτούς βραχίονες μόνιμους ή σπαστούς.

Είναι ο τύπος της άγκυρας την οποία χρησιμοποιούν οι περισσότεροι χειριστές ταχύπλοων σκαφών. Είναι εύκολες στην αποθήκευση τους αλλά και στο φουντάρισμα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είναι αξιόπιστες άγκυρες. Είναι οι άγκυρες που παραδοσιακά χρησιμοποιούν οι ψαρόβαρκες λόγω της ευκολίας της κατασκευής της.

Πλωτές άγκυρες

Είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό ύφασμα σε σχήμα κόλουρου κώνου με δύο ανοίγματα. Ένα μεγάλο στην βάση του κώνου και ένα μικρό στην κορυφή. Χρησιμοποιείται σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να ρίξουμε την άγκυρα του σκάφους μας και έτσι με την βοήθεια της πλωτής άγκυρας να ανακόψουμε το ξέσερμα από τον άνεμο μέχρι να έρθει βοήθεια. Την πλωτή άγκυρα την φουντάρουμε (ρίχνουμε) από την πλώρη του σκάφους έτσι ώστε να κρατήσει το σκάφος μας πάνω στον καιρό. Το μήκος του σχοινιού που αφήνουμε είναι περίπου 5 φορές το μήκος του σκάφους.

Η διαδικασία αγκυροβόλησης πρέπει να ακολουθείται πάντα με την ίδια σειρά για να είμαστε πάντοτε βέβαιοι ότι το σκάφος μας έχει αγκυροβολίσει σωστά.

 1. Ετοιμάζουμε την άγκυρα. Προσοχή το σχοινί  της άγκυρας να μην είναι πλεγμένο. Επίσης η άκρη του σχοινιού να είναι κάπου δεμένη.
 2. Φέρνουμε το σκάφος μας πάνω στον καιρό. Δηλαδή  η πλώρη του σκάφους να είναι κόντρα στον άνεμο. Ακινητοποιούμε το σκάφος κάνοντας κράτει.
 3. Παίρνουμε την άγκυρα με το ένα χέρι και την καδένα με το άλλο. Το  σχοινί είναι έτοιμο κάτω στα πόδια μας. Προσοχή να μην είναι μπλεγμένο στα πόδια μας γιατί οι συνέπειες θα είναι σοβαρές.

Μόλις διαπιστώσουμε ότι το σκάφος έχει σταματήσει η πορεία προς τα εμπρός ρίχνουμε άγκυρα και καδένα μπροστά και όσο πιο μακριά γίνεται.

Αφήνουμε σχοινί περίπου 3-7 φορές το βάθος που είμαστε ανάλογα με την ένταση του ανέμου και των ρευμάτων. Ένας απλός κανόνας που πρέπει να θυμάστε είναι όταν έχουμε πολύ λίγο καιρό (μπουνάτσα) αφήνουμε μήκος αγκυρόσχοινου ίσο με 3 φορές το βάθος εάν η θάλασσα είναι λίγο ταραγμένη 5 φορές το βάθος και εάν είναι ταραγμένη ή ο άνεμος είναι ισχυρός αφήνουμε 7 φορές ή όλο μας το αγκυρόσχοινο. Λογικά το σκάφος τώρα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να κινείται προς τα πίσω μέχρι να φερμάρει το αγκυρόσχοινο. Περιμένουμε μέχρι να ακινητοποιηθεί το σκάφος και κοιτάζουμε προς την ξηρά, δεξιά ή αριστερά του σκάφους αν είναι δυνατό βρίσκουμε δύο σταθερά σημεία ένα κοντά στην ακτή και ένα πιο βαθιά. Από εκεί θα αντιληφθούμε εάν  το σκάφος μας κινείται ή όχι.


Ηχητικά και φωτεινά σήματα

Οι χειριστές των μικρών ταχυπλόων σκαφών ενδεχομένως να βρεθούν σε κατάσταση ομίχλης και η ορατότητα να είναι πολύ περιορισμένη. Κατά την διάρκεια της ομίχλης οι ναυτιλλόμενοι έχουν ν΄ αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης με άλλο πλοίο που πλέει στην ίδια περιοχή

Πρέπει για αυτό το λόγο να γνωρίζουν τα ηχητικά και φωτεινά σήματα τα οποία εκπέμπονται από άλλα σκάφη, ώστε να αντιδρούν αναλόγως. Τα ηχητικά σήματα εκπέμπονται με οποιοδήποτε τρόπο παραγωγής συνεχούς ήχου π.χ σειρήνα, σφυρίχτρα.

Τα φωτεινά σήματα μπορούν να παραχθούν με ένα φανάρι ή ένα περίβλεπτο λευκό φανό κατά τη διάρκεια της νύκτας. Τα Ηχητικά και φωτεινά σήματα εκπέμπονται από τα πλοία όταν πρόκειται να εκτελέσουν τους διάφορους χειρισμούς.

Ορισμοί

Βραχύς Συριγμός (.) διαρκεί περίπου ένα δευτερόλεπτο.

Μακρύς Συριγμός (-) Διαρκεί περίπου 4-6 δευτερόλεπτα.

Μηχανοκίνητα πλοία που τελούν εν όψει αλλήλων.

Στρέφω δεξιά : (ένα Α) Ένα βραχύ συριγμό (.)

Στρέφω Αριστερά : (δύο Α) Δύο Βραχείς συριγμοί (..)

Κάνω Ανάποδα – Αναποδίζω : (τρία Α) Τρεις Βραχείς συριγμοί (...)

Εάν θέλω να εκφράσω  αμφιβολίες ως προς τις  προθέσεις άλλου πλοίου : Πέντε Βραχείς συριγμοί (.....)

Σε ένα στενό δίαυλο όταν ένα πλοίο προτίθεται να προσπεράσει άλλο τότε οφείλει να εκπέμψει δύο μακρούς συριγμούς ακολουθούμενοι από ένα βραχύ (--.) αν θα προσπεράσει από δεξιά.

Σε ένα στενό δίαυλο όταν ένα πλοίο προτίθεται να προσπεράσει άλλο τότε οφείλει να εκπέμψει δύο μακρούς συριγμούς ακολουθούμενοι από δύο βραχείς (--..) αν θα προσπεράσει από αριστερά.

Το πλοίο που προπορεύεται εφόσον συμφωνεί δίνει τη συγκατάθεση του εκπέμποντας ένα μακρύ ένα βραχύ ένα μακρύ ένα βραχύ (-.-.).

Κατά τη διάρκεια της νύκτας οι συριγμοί μπορούν να συμπληρώνονται και από τις αντίστοιχες αναλαμπές. Το χρονικό περιθώριο μεταξύ των δύο σημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστο 10 δευτερόλεπτα.

Όταν ένα πλοίο κινείται κανονικά μέσα σε ομίχλη πρέπει να εκπέμπει ένα μακρύ συριγμό κάθε δύο λεπτά.

Όταν βρίσκεται αγκυροβολημένο δύο μακροί  συριγμοί  κάθε δύο λεπτά.

Όταν είναι ακυβέρνητο ένα μακρύς και δύο βραχείς συριγμοί κάθε δύο λεπτά..

Πλοία κάτω των 12 μέτρων δεν είναι υποχρεωμένα να εκπέμπου τα παραπάνω σήματα. Μπορούν όμως να δηλώνουν τη θέση τους με ένα έντονο ηχητικό σήμα κάθε δύο λεπτά. Τα μικρά ταχύπλοα τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με σειρήνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την σφυρίχτρα του σωσιβίου.


Φανοί και σχήματα ημέρας

Από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου όλα τα πλοία πρέπει να ανάβουν συγκεκριμένους φανούς έτσι ώστε να δείχνουν την κατάσταση τους στα παραπλέοντα πλοία. Το ίδιο συμβαίνει κατά την διάρκεια της ημέρας όπου τα πλοία είναι υποχρεωμένα να αναρτούν συγκεκριμένα σχήματα ώστε να υποδηλούν την κατάσταση τους.

Βασικές έννοιες.

Εφίστιος φανός. Από τη λέξη καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα φανό πάνω στον ιστό (κατάρτι) του πλοίου. Είναι λευκού χρώματος και φωτίζει τόξο στο ορίζοντα 225 μοιρών μπροστά στο σκάφος.

Πλευρικοί φανοί. (φώτα πορείας) είναι ένα πράσινο δεξιά το οποίο φωτίζει τόξο στο ορίζοντα 112,5 μοιρών μπροστά και δεξιά και ένα κόκκινο αριστερά το οποίο φωτίζει τόξο στον ορίζοντα 112,5 μοιρών μπροστά και αριστερά. Σε μικρά σκάφη τα δύο αυτά φανάρια μπορούν να συνδυαστούν σε ένα δίχρωμο φανάρι.

Φανός Κορώνης είναι ένα φανάρι λευκού φωτός το οποίο τοποθετείται στην πρύμνη του σκάφους και φωτίζει τόξο στον ορίζοντα 135 μοιρών πίσω. Ο φανός Κορώνης συμπληρώνει τον κύκλο των 360 μοιρών. Με αυτό το τρόπο από όποια πλευρά και αν παρατηρούμε ένα σκάφος μπορούμε να διαπιστώσουμε την πορεία του.

Υπάρχουν και οι φανοί όπου δείχνουν την κατάσταση ή το είδος ενός πλοίου.

Φανός ρυμούλκησης: είναι ένα κίτρινο φανάρι με τα ίδια χαρακτηριστικά του φανού Κορώνης. Τοποθετείτε πάνω ακριβώς από το φανό Κορώνης. Χρησιμοποιείται όταν γίνονται ρυμουλκήσεις.

Περίβλεπτος φανός: είναι ένα φανάρι που φωτίζει τόξο στον ορίζοντα 360 μοιρών. Το χρώμα και αριθμοί των περίβλεπτων φανών που ανάβει ένα πλοίο προσδιορίζει την κατάσταση του.

Αναλάμπων Φανός: είναι ένα φανάρι το οποίο αναβοσβήνει με συχνότητα 120 περίπου φορές το λεπτό.

Φανοί μηχανοκίνητου πλοίου μικρότερο των 50 μέτρων

Ένα μηχανοκίνητο πλοίο με μήκος που δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα, κατά τη διάρκεια της νύκτας πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (εφόσον κινείται)
 • Ένα εφίστιο Φανό.

Φανοί Μηχανοκίνητου πλοίου μεγαλύτερο των 50 μέτρων

Ένα μηχανοκίνητο πλοίο με μήκος που ξεπερνά τα 50 μέτρα, κατά τη διάρκεια της νύκτα πρέπει να επιδεικνύει:
Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (εφόσον κινείται). Πρέπει να φέρει εκτός από το εφίστιο φανό της προηγούμενης παραγράφου και ένα δεύτερο ο οποίος τοποθετείτε κοντά στη πρύμνη και σε σημείο πιο ψηλά από το πρώτο.

Μηχανοκίνητο σκάφος κάτω των 12 μέτρων

Μπορεί να επιδεικνύει μόνο ένα περίβλεπτο φανό και τους πλευρικούς φανούς.

Για σκάφη κάτω των 7 μέτρων

Μπορεί να επιδεικνύει μόνο ένα περίβλεπτο φανό. Αν όμως είναι εφικτό να επιδεικνύει και τους πλευρικούς. Για μικρά σκάφη και ιστιοφόρα οι πλευρικοί φανοί και ο φανός Κορώνης μπορούν να συνδυαστούν με ένα τρίχρωμο φανό κατάλληλα κατασκευασμένος (κυκλοφορούν στο εμπόριο) ώστε να φωτίζει τις ανάλογες γωνίες στον ορίζοντα (δηλ. 112,5 μοίρες δεξιά πράσινο, 112,5 μοίρες αριστερά το κόκκινο και οι υπόλοιπες 135 το άσπρο πίσω). Στο εμπόριο μπορούμε να βρούμε επίσης και συνδυασμό δίχρωμου φανού ο οποίος τοποθετείτε στην πλώρη του σκάφους ώστε να φωτίζει 112.5 μοίρες δεξιά πράσινο και 112.5 αριστερά κόκκινο.

Φανοί Ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου πλοίου.

Μηχανοκίνητο πλοίο το οποίο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ρυμουλκεί ένα άλλο και το μήκος του Ρυμουλκίου μετρούμενο από τη πρύμνη του ρυμουλκού μέχρι τη πρύμνη του ρυμουλκούμενου είναι μικρότερο από 200 μέτρα, πρέπει να επιδεικνύει

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Φανό ρυμούλκησης.
 • Δύο εφίστιους φανούς σε κατακόρυφη γραμμή.

Μηχανοκίνητο πλοίο το οποίο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ρυμουλκεί ένα άλλο και το μήκος του Ρυμουλκίου μετρούμενο από τη πρύμνη του ρυμουλκού μέχρι τη πρύμνη του ρυμουλκούμενου είναι μεγαλύτερο από 200 μέτρα, πρέπει να επιδεικνύει

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Φανό ρυμούλκησης.
 • Τρεις εφίστιους φανούς σε κατακόρυφη γραμμή.

Το ρυμουλκούμενο τώρα πρέπει να επιδεικνύει

 • Τους πλευρικούς φανούς
 • Φανό Κορώνης (αφού κινείται).

Φανοί Ιστιοφόρου σκάφους

Ένα ιστιοφόρο σκάφος πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς
 • Φανό Κορώνης (αφού κινείται).

Ένα μεγάλο Ιστιοφόρο αν είναι εφικτό μπορεί να τοποθετήσει δύο περίβλεπτους φανούς στους ιστούς (κατάρτια) σε κατακόρυφη διάταξη από τους οποίους ο πάνω να είναι κόκκινος και ο κάτω πράσινος. Σε αυτή τη περίπτωση δεν επιτρέπεται οι πλευρικοί να φανοί να συνδυαστούν με ένα δίχρωμο   πάνω στον ιστό του πλοίου.

Μικρά ιστιοφόρα ή μικρά κωπηλατικά σκάφη μήκους κάτω των 7 μέτρων αν δεν είναι εφικτό να επιδεικνύουν τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης να επιδεικνύουν μια πρόχειρη ηλεκτρική λάμπα  η φανό λευκού χρώματος ώστε να γίνεται αντιληπτή η παρουσία τους από άλλα σκάφη.

Φανοί αλιευτικών πλοίων

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με γρύπο (μηχανότρατα) με μήκος μικρότερο των 50 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι πράσινος και ο κάτω λευκός.

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με γρύπο (μηχανότρατα) με μήκος μεγαλύτερο των 50 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι πράσινος και ο κάτω λευκός.
 • Ένα εφίστιο φανό κοντά στη πρύμνη και ψηλότερα από τον πράσινο.

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι) με έκταμα αλιευτικών εργαλείων που δεν υπερβαίνει τα 150 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι κόκκινος και ο κάτω λευκός.

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι) με έκταμα αλιευτικών εργαλείων που υπερβαίνει τα 150 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι κόκκινος και ο κάτω λευκός.
 • Ένα περίβλεπτο φανό λευκού χρώματος τοποθετούμενο προς τη πρύμνη και χαμηλότερα από τους δύο προηγούμενους (κόκκινο και λευκός).

Θυμίζουμε ότι σκάφος που κινείται είναι υπόχρεο να επιδεικνύει τους πλευρικούς φανούς και το φανό Κορώνης ώστε να μπορούν τα άλλα σκάφη να διακρίνουν ποια πλευρά του σκάφους βλέπουν, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν το ΔΚΑΣ.

Φανοί Αγκυροβολημένου σκάφους.

Σκάφη με συνολικό μήκος μικρότερο των 50 μέτρων όταν είναι αγκυροβολημένο πρέπει να επιδεικνύει ένα περίβλεπτο φανό λευκού χρώματος τοποθετούμενο στη πλώρη του σκάφους. Για μικρά σκάφη ένα περίβλεπτος φανός λευκού χρώματος.

Σκάφη με συνολικό μήκος μεγαλύτερο των 50 μέτρων όταν είναι αγκυροβολημένο πρέπει να επιδεικνύει εκτός από τον περίβλεπτο φανό λευκού χρώματος στην πλώρη και ένα δεύτερο στη πρύμνη του σκάφους.

Φανοί προσαραγμένου σκάφους.

Τα προσαραγμένα σκάφη πρέπει να επιδεικνύουν τον φανό ή τους φανούς αγκυροβολίας Και επιπροσθέτως δύο περίβλεπτους φανούς κόκκινου χρώματος σε κατακόρυφη διάταξη.

Φανοί Ακυβέρνητου σκάφους.

Ακυβέρνητα σκάφη πρέπει να επιδεικνύουν 2 περίβλεπτους φανούς κόκκινου χρώματος σε κατακόρυφη διάταξη.

Εάν το ακυβέρνητο πλοίο παρασύρεται από τα ρεύματα, τον άνεμο ή κυματισμό (κινείται) τότε πρέπει να επιδεικνύει και τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης.

Φανοί πλοηγίδας (πιλοτίνα)

Η πλοηγίδα πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη, ο πάνω να είναι λευκός και ο κάτω κόκκινος.

Διεθνής κανονισμοί προς αποφυγής συγκρούσεων στην θάλασσα. (ΔΚΑΣ)

Όπως κάθε οδηγός αυτοκινήτου στους δρόμους οφείλει να ακολουθεί κάποιους κώδικες οδικής κυκλοφορίας έτσι και στην θάλασσα κανονισμοί ρυθμίζουν τη κυκλοφορία των σκαφών ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση μεταξύ τους. Να αναφέρουμε ότι οι διεθνείς κανονισμοί προς αποφυγή συγκρούσεων  ισχύουν το ίδιο για όλα τα πλοία (ακόμα και πολεμικά) σε όλες τις χώρες του κόσμου αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη της θάλασσας της γης ακόμα και σε ποταμούς και λίμνες.
Στο Διεθνή κανονισμό προς αποφυγή συγκρούσεων περιλαμβάνονται οι βασικοί κανόνες χειρισμού πλεύσης, οι φανοί και τα σχήματα που πρέπει να φέρουν τα πλοία ανάλογα με την χρήση η δουλειά τους τα ηχητικά και φωτεινά σήματα καθώς και τα σήματα κινδύνου. Να αναφέρουμε ότι η κάθε χώρα πέραν του ΔΚΑΣ μπορεί να θεσπίσει εθνικούς ειδικούς κανονισμούς που αφορούν την κίνηση των πλοίων σε συγκεκριμένη περιοχή. Αν πλέουμε σε αυτή την περιοχή οφείλουμε να τους γνωρίζουμε.
Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικά βασικά κεφάλαια μόνο από το ΔΚΑΣ και όχι ολόκληρο.

Ορισμοί

Για να μελετήσουμε καλύτερα αυτούς τους κανονισμούς πρέπει να κατανοήσουμε μερικούς ορισμούς τους οποίους θα βρούμε  μέσα στους κανονισμούς.

Πλοίο οποιοδήποτε μέσο χρησιμοποιείται για την μεταφορά ατόμων ονομάζεται πλοίο. Από το πιο μικρό κανό μέχρι το μεγαλύτερο επιβατηγό. Ένας κορμός δέντρου δεν είναι πλοίο. Ένα κορμός δένδρου πάνω στον οποίο κάθεται ένα άτομο και κωπηλατεί είναι πλοίο.

Μηχανοκίνητο πλοίο είναι το πλοίο το οποίο χρησιμοποιεί μηχανές για την πρόωση του.

Ιστιοφόρο πλοίο είναι το πλοίο το οποίο χρησιμοποιεί πανιά για την πρόωση του. Ιστιοφόρο σκάφος το οποίο ταυτόχρονα με τα πανιά του έχει και τις μηχανές του στην συγκεκριμένη στιγμή είναι μηχανοκίνητο.

Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία είναι οποιοδήποτε πλοίο το οποίο ψαρεύει με δίκτυα παραγάδια συρτές ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο και περιορίζει τις ικανότητες χειρισμών και ελιγμών.

Ακυβέρνητο πλοίο είναι το πλοίο που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κινηθεί  φυσιολογικά. Πχ μια βλάβη στη μηχανή ή στο πηδάλιο και παρασέρνεται από τα ρεύματα. Προσοχή δεν είναι το πλοίο που δεν έχει καπετάνιο πάνω.

Υδροπλάνο αν και είναι αεροπλάνο από τη στιγμή της προσθαλάσσωσης μέχρι τη στιγμή της αποθαλάσσωση πρέπει να ακολουθεί και αυτό τους κανονισμούς των πλοίων. Όταν βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας είναι πλοίο.

Πλοίο εμποδιζόμενο από το βύθισμα του είναι το πλοίο που λόγω του βυθίσματος του σε σχέση με το βάθος της θάλασσας περιορίζονται οι ικανότητες χειρισμών. Π.χ ένα ιστιοφόρο μέσα στο λιμάνι δεν μπορεί να μανουβράρει τόσο εύκολα όσο ένα μικρό ταχύπλοο σκάφος.

Ο όρος εν πλω χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να πούμε ότι ένα σκάφος κινείται.

Προσαραγμένο πλοίο είναι το πλοίο που για κάποιο λόγο π.χ θαλασσοταραχή η βλάβη έχει κολλήσει στο βυθό.

Αγκυροβολημένο πλοίο είναι το πλοίο το οποίο έχει ρίξει άγκυρα και παραμένει ακίνητο.

Δυναμικώς υποστηριζόμενο πλοίο είναι τα γνωστά δελφίνια και τα χόβερ  κραφτ.

Οποιαδήποτε στιγμή πρέπει να λαμβάνουμε υπ΄οψιν μας τους κινδύνους που παραμονεύουν στην περιοχή του σκάφους μας. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να τηρούμε οπτική επιτήρηση του χώρου όπου χειριζόμαστε το σκάφος έτσι ώστε σε περίπτωση που κάτι συμβεί να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Ένα παράδειγμα είναι όταν κινείται το σκάφος μας δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε ένα ψαροντουφεκά από απόσταση 500 μέτρων . Αν κινούμαστε με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα τότε ο χρόνος μέχρι να φτάσουμε τον ψαροντουφεκά είναι 36 δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε τώρα για μερικά δευτερόλεπτα να αποσπαστεί η προσοχή μας κάπου αλλού. Τότε μας απομένει πολύ λίγος χρόνος για να αντιδράσουμε σε περίπτωση κινδύνου.

Κάθε χειριστής σκάφους πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψη του και τους πιο κάτω παράγοντες:

Ορατότητα της θάλασσας. Μειώνουμε ταχύτητα στην περίπτωση που κινούμαστε μέσα σε ομίχλη ή κατά την διάρκεια της νύκτας όπου η ορατότητα περιορίζεται. επίσης κατά την ανατολή και δύση του ηλίου οι ανταύγες που δημιουργούνται περιορίζουν την ορατότητα μας.

Την κατάσταση της θάλασσας σε σχέση με το μέγεθος και τις δυνατότητες του σκάφους μας να γνωρίζουμε δηλαδή μέχρι  πιο καιρό μπορεί το σκάφος μας να ανταπεξέλθει.

Το μέγεθος του σκάφους μας στην περίπτωση  χειρισμών ελιγμών και ακινητοποίησης . Διαφορετικά ακούει ένα μικρό ταχύπλοο σκάφος και διαφορετικά ένα πιο μεγάλο σκάφος με όχι και τόσο δυνατές μηχανές.

Το βύθισμα του σκάφους μας σε σχέση με το βυθό.

Την πυκνότητα κυκλοφορίας στη περιοχή που είμαστε. Αυξημένοι κίνδυνοι σε πολυσύχναστες παραλίες.

Αν υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα ναυσιπλοΐας στο σκάφος μας να ξέρουμε τις δυνατότητες του και να μπορούμε να το χειριζόμαστε άριστα.

ΠΡΟΣΟΧΗ σε περίπτωση που έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία ο κίνδυνος σύγκρουσης να λαμβάνεται υπ΄όψιν.

Παρακάτω θα δούμε κάποιους χειρισμούς που οφείλει ένα  μηχανοκίνητο σκάφος να κάνει για να αποφεύγεται ο κίνδυνος σύγκρουσης. Αυτοί οι χειρισμοί πρέπει να γίνονται με τρόπο σταθερό και κατανοητό ως προς το άλλο σκάφος. Δηλαδή οποιαδήποτε μεταβολή της πορείας  ή ταχύτητας για να αποφύγουμε μια ενδεχόμενη σύγκρουση πρέπει να γίνονται σύντομα αλλά και με τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητοί από το άλλο σκάφος χειρισμοί.

Όταν πλέουμε κατά μήκος ενός διαύλου ή εισόδους λιμανιών πρέπει να  κινούμαστε πάντοτε στη δεξιά πλευρά. Τα μικρά σκάφη δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την πλεύση των μεγαλύτερων σκαφών ή των ιστιοφόρων.

Όταν δύο πλοία συναντιόνται με πορείες αντίθετες ή σχεδόν αντίθετες τότε και τα δύο σκάφη είναι υποχρεωμένα να κινηθούν δεξιά για να αποφύγουν την σύγκρουση. έτσι ώστε όταν συναντήσουμε ένα σκάφος μπροστά μας οφείλουμε να κινηθούμε δεξιά και να απομακρυνθούμε από τη πορεία του. Το ίδιο οφείλει να κάνει και το άλλο σκάφος.

Όταν δύο πλοία κινούνται με την ίδια πορεία και το ένα φθάνει το άλλο τότε το πρώτο μπορεί να προσπεράσει είτε από την δεξιά είτε από τη αριστερή πλευρά του άλλου πλοίου. Όταν δηλαδή κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα και φθάσουμε ένα σκάφος που κινείται με μικρότερη ταχύτητα τότε μπορούμε να το προσπεράσουμε  ελευθέρα κρατώντας μια απόσταση ασφαλείας.

Στη περίπτωση τώρα που δύο μηχανοκίνητα σκάφη διασταυρώνουν τις πορείες τους και υπάρχει ο κίνδυνος σύγκρουσης τότε αυτός που βλέπει τον άλλο προς τη δεξιά του πλευρά οφείλει να απομακρυνθεί από τη πορεία του άλλου. Άρα να θυμάστε σκάφος που κινείτε προς τα δεξιά σας οφείλεται να φυλαχτείτε και να περάσετε από την πρύμνη του. Αν τώρα ένα σκάφος έρχεται από τα αριστερά σας οφείλει να απομακρυνθεί από την πορεία σας. Σε περίπτωση όμως που δεν το πράξει ή δεν δείχνει οποιαδήποτε πρόθεση αποφυγής της σύγκρουσης οφείλεται εσείς να το πράξετε για να αποφύγετε τη σύγκρουση.

Ευθύνες μεταξύ πλοίων.

Κάθε μηχανοκίνητο πλοίο οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία
Του Ακυβέρνητου πλοίου
Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών
Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία
Ιστιοφόρου σκάφους

Κάθε ιστιοφόρο πλοίο οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία
Του Ακυβέρνητου πλοίου
Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών
Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία

Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία

Του Ακυβέρνητου πλοίου
Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών

Βασικός κανόνας είναι ότι μικρό και ταχύπλοο σκάφος πρέπει να αποφεύγει τη πορεία ενός μεγαλύτερου και αργού.


convertAndPrintSeconds – Convert seconds to minutes, hours and days in bash 1

The following code can be used to convert some time in seconds to minutes, hours and days in bash.
It will print on screen the converted values only if they are not 0. i.e If the resulting days is 0, it will not print the text for days at all.
You can use it in any script without copy pasting everything in it by executing the following command source ./convertAndPrintSeconds.sh.
Doing so, it will load to your script the function that is defined in convertAndPrintSeconds.sh, making it available for you to use (something like including code in C, with some caveats).

convertAndPrintSeconds.sh (compressed) (181 downloads)
#!/bin/bash

convertAndPrintSeconds() {

    local totalSeconds=$1;
    local seconds=$((totalSeconds%60));
    local minutes=$((totalSeconds/60%60));
    local hours=$((totalSeconds/60/60%24));
    local days=$((totalSeconds/60/60/24));
    (( $days > 0 )) && printf '%d days ' $days;
    (( $hours > 0 )) && printf '%d hours ' $hours;
    (( $minutes > 0 )) && printf '%d minutes ' $minutes;
    (( $days > 0 || $hours > 0 || $minutes > 0 )) && printf 'and ';
    printf '%d seconds\n' $seconds;
}

Usage

Function convertAndPrintSeconds accepts one parameter, the positive integer number that represents the seconds count we want to convert.

Example

$ source ./time.sh 
$ convertAndPrintSeconds 10
10 seconds
$ convertAndPrintSeconds 100
1 minutes and 40 seconds
$ convertAndPrintSeconds 1000
16 minutes and 40 seconds
$ convertAndPrintSeconds 10000
2 hours 46 minutes and 40 seconds
$ convertAndPrintSeconds 100000
1 days 3 hours 46 minutes and 40 seconds
$ convertAndPrintSeconds 1000000
11 days 13 hours 46 minutes and 40 seconds

cecho – a function to print using different colors in bash

The following script can be used to print colored text in bash.
You can use it in any script without copy pasting everything in it by executing the following command source cecho.sh.
Doing so, it will load to your script the functions that are defined in cecho.sh, making them available for you to use (something like including code in C, with some caveats).

cecho.sh (compressed) (167 downloads)
#!/bin/bash

# The following function prints a text using custom color
# -c or --color define the color for the print. See the array colors for the available options.
# -n or --noline directs the system not to print a new line after the content.
# Last argument is the message to be printed.
cecho () {

    declare -A colors;
    colors=(\
        ['black']='\E[0;47m'\
        ['red']='\E[0;31m'\
        ['green']='\E[0;32m'\
        ['yellow']='\E[0;33m'\
        ['blue']='\E[0;34m'\
        ['magenta']='\E[0;35m'\
        ['cyan']='\E[0;36m'\
        ['white']='\E[0;37m'\
    );

    local defaultMSG="No message passed.";
    local defaultColor="black";
    local defaultNewLine=true;

    while [[ $# -gt 1 ]];
    do
    key="$1";

    case $key in
        -c|--color)
            color="$2";
            shift;
        ;;
        -n|--noline)
            newLine=false;
        ;;
        *)
            # unknown option
        ;;
    esac
    shift;
    done

    message=${1:-$defaultMSG};   # Defaults to default message.
    color=${color:-$defaultColor};   # Defaults to default color, if not specified.
    newLine=${newLine:-$defaultNewLine};

    echo -en "${colors[$color]}";
    echo -en "$message";
    if [ "$newLine" = true ] ; then
        echo;
    fi
    tput sgr0; #  Reset text attributes to normal without clearing screen.

    return;
}

warning () {

    cecho -c 'yellow' "[email protected]";
}

error () {

    cecho -c 'red' "[email protected]";
}

information () {

    cecho -c 'blue' "[email protected]";
}

 

Usage

Function cecho accepts the options to set the color and to control if a new line should be print.
Parameter -c or --color define the color for the print. See the array colors for the available options.
Parameter -n or --noline directs the system not to print a new line after the content.
The last parameter is the string message to be printed.
Functions warning, error and information are using cecho to print in color.
These three functions always print a new line and they have hardcoded one color set for each.

Example

#Get the name of the script currently being executed

scriptName=$(basename $(test -L "$0" && readlink "$0" || echo "$0"));

#Get the directory where the script currently being executed resides

scriptDirDIR=$(cd $(dirname "$0") && pwd);

#Print in blue color with no new line

cecho -n -c 'blue' "$scriptDir";

#Print in red color with a new line following the message

cecho -c 'red' "$scriptName";

#Using the information() function to print in blue followed by a new line

information ‘End of script’;


Activate a wireless hotspot on Windows 10 1

Requirements

 • You must be an administrator of the machine to complete this guide.
 • You need to have at least two network devices.
 • One of them needs to have access to the internet and the other one needs to be a WiFi adapter which has Hosted Network support.

To check if your wireless adapter supports the functionality for Hosted Network, open a Command Prompt and type NETSH WLAN show drivers.

To open the Command Prompt, press the buttons Windows+R on your keyboard.
A new run command prompt will appear.
Type in the input box cmd and hit the Enter button.

In the new Command Prompt type NETSH WLAN show drivers, the results should be similar to below.

C:\Users\bytefreaks>NETSH WLAN show drivers
 
Interface name: Wi-Fi
 
  Driver          : Realtek RTL8188CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
  Vendor          : Realtek Semiconductor Corp.
  Provider         : Realtek Semiconductor Corp.
  Date           : 3/4/2016
  Version          : 1027.4.630.2015
  INF file         : ????
  Type           : Native Wi-Fi Driver
  Radio types supported   : 802.11n 802.11b 802.11g
  FIPS 140-2 mode supported : Yes
  802.11w Management Frame Protection supported : Yes
  Hosted network supported : Yes
  Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                Open      None
                WPA2-Personal  CCMP
                Open      WEP-40bit
                Open      WEP-104bit
                Open      WEP
                WPA-Enterprise TKIP
                WPA-Personal  TKIP
                WPA2-Enterprise TKIP
                WPA2-Personal  TKIP
                WPA-Enterprise CCMP
                WPA-Personal  CCMP
                WPA2-Enterprise CCMP
                Vendor defined TKIP
                Vendor defined CCMP
                Vendor defined Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
                WPA2-Enterprise Vendor defined
                WPA2-Enterprise Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
  Authentication and cipher supported in ad-hoc mode:
                Open      None
                Open      WEP-40bit
                Open      WEP-104bit
                Open      WEP
                WPA2-Personal  CCMP
  Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)

In the results you need to find the line Hosted network supported and verify that the value is set to Yes, if it is not, then you cannot proceed with this wireless network adapter.

In case you got a permission error on the above command, try to open a new Command Prompt with admin rights.

Press the keys Windows+X, in the pop-up menu select Command Prompt (Admin). If your account has enough access rights, a new run command prompt will appear. In the new Command Prompt (Admin) type NETSH WLAN show drivers, the results should be similar to above.

If this failed as well, you cannot proceed with the current account, you either need to sign in with another account or ask your system administrator to perform this task for you.

How to setup the hotspot

In the Command Prompt enter the following command:

NETSH WLAN set hostednetwork mode=allow ssid=BYTEFREAKS key=0123456789

Update ssid=BYTEFREAKS with the name that you want to give your network. e.g. ssid=MY_NETWORK.

Update key=0123456789 with the password that you want to give your network. e.g. ssid=y0m2ZSQ3ng.

The new network will use WPA/WPA2 PSK security policy so your password needs to be at least 8 characters long.

The results will be similar to the following block.

C:\Users\bytefreaks>NETSH WLAN set hostednetwork mode=allow ssid=HIDDEN007 key=0123456789
The hosted network mode has been set to allow.
The SSID of the hosted network has been successfully changed.
The user key passphrase of the hosted network has been successfully changed.

How to activate the hotspot

Once the Hosted Network is created, enter the following command as is to activate it

NETSH WLAN start hostednetwork

C:\Users\bytefreaks>NETSH WLAN start hostednetwork
The hosted network started.

After this step, your network will be visible to connect to but it will not provide its users with internet access.

Please note that due to the lack of commands in the documentation (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd815243(v=vs.85).aspx) it is not possible to prevent your hotspot from broadcasting its SSID to everyone. In other words, it is not possible to hide your network from other users, so use a strong password!

hotspot-creation-commands

How to share internet connection with the hotspot

Press on the keyboard Windows+X to open the Power User menu, and select Network Connections.

power-user-menu

You will notice that a there is a new device in this list. The name of this device will be something line Local Area Connection* 12. That device is the new virtual device you created in the previous step to create the hotspot.

network-configuration-before-sharing

Right-click the other network adapter, that has an active internet connection and select Properties.

network-configuration-right-click-device

Click on the Sharing tab.

network-configuration-share-settings

Enable the Allow other network users to connect through this computer's Internet connection option.

From the Home networking connection drop-down menu select the virtual device that we created.

Click OK to close the configuration and apply the changes.

By completing this step, all devices connected to your Hotspot will have access to the internet via the connection of the second network device.