Μηνιαία αρχεία: Οκτώβριος 2016


Φανοί και σχήματα ημέρας

Από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου όλα τα πλοία πρέπει να ανάβουν συγκεκριμένους φανούς έτσι ώστε να δείχνουν την κατάσταση τους στα παραπλέοντα πλοία. Το ίδιο συμβαίνει κατά την διάρκεια της ημέρας όπου τα πλοία είναι υποχρεωμένα να αναρτούν συγκεκριμένα σχήματα ώστε να υποδηλούν την κατάσταση τους.

Βασικές έννοιες.

Εφίστιος φανός. Από τη λέξη καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα φανό πάνω στον ιστό (κατάρτι) του πλοίου. Είναι λευκού χρώματος και φωτίζει τόξο στο ορίζοντα 225 μοιρών μπροστά στο σκάφος.

Πλευρικοί φανοί. (φώτα πορείας) είναι ένα πράσινο δεξιά το οποίο φωτίζει τόξο στο ορίζοντα 112,5 μοιρών μπροστά και δεξιά και ένα κόκκινο αριστερά το οποίο φωτίζει τόξο στον ορίζοντα 112,5 μοιρών μπροστά και αριστερά. Σε μικρά σκάφη τα δύο αυτά φανάρια μπορούν να συνδυαστούν σε ένα δίχρωμο φανάρι.

Φανός Κορώνης είναι ένα φανάρι λευκού φωτός το οποίο τοποθετείται στην πρύμνη του σκάφους και φωτίζει τόξο στον ορίζοντα 135 μοιρών πίσω. Ο φανός Κορώνης συμπληρώνει τον κύκλο των 360 μοιρών. Με αυτό το τρόπο από όποια πλευρά και αν παρατηρούμε ένα σκάφος μπορούμε να διαπιστώσουμε την πορεία του.

Υπάρχουν και οι φανοί όπου δείχνουν την κατάσταση ή το είδος ενός πλοίου.

Φανός ρυμούλκησης: είναι ένα κίτρινο φανάρι με τα ίδια χαρακτηριστικά του φανού Κορώνης. Τοποθετείτε πάνω ακριβώς από το φανό Κορώνης. Χρησιμοποιείται όταν γίνονται ρυμουλκήσεις.

Περίβλεπτος φανός: είναι ένα φανάρι που φωτίζει τόξο στον ορίζοντα 360 μοιρών. Το χρώμα και αριθμοί των περίβλεπτων φανών που ανάβει ένα πλοίο προσδιορίζει την κατάσταση του.

Αναλάμπων Φανός: είναι ένα φανάρι το οποίο αναβοσβήνει με συχνότητα 120 περίπου φορές το λεπτό.

Φανοί μηχανοκίνητου πλοίου μικρότερο των 50 μέτρων

Ένα μηχανοκίνητο πλοίο με μήκος που δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα, κατά τη διάρκεια της νύκτας πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (εφόσον κινείται)
 • Ένα εφίστιο Φανό.

Φανοί Μηχανοκίνητου πλοίου μεγαλύτερο των 50 μέτρων

Ένα μηχανοκίνητο πλοίο με μήκος που ξεπερνά τα 50 μέτρα, κατά τη διάρκεια της νύκτα πρέπει να επιδεικνύει:
Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (εφόσον κινείται). Πρέπει να φέρει εκτός από το εφίστιο φανό της προηγούμενης παραγράφου και ένα δεύτερο ο οποίος τοποθετείτε κοντά στη πρύμνη και σε σημείο πιο ψηλά από το πρώτο.

Μηχανοκίνητο σκάφος κάτω των 12 μέτρων

Μπορεί να επιδεικνύει μόνο ένα περίβλεπτο φανό και τους πλευρικούς φανούς.

Για σκάφη κάτω των 7 μέτρων

Μπορεί να επιδεικνύει μόνο ένα περίβλεπτο φανό. Αν όμως είναι εφικτό να επιδεικνύει και τους πλευρικούς. Για μικρά σκάφη και ιστιοφόρα οι πλευρικοί φανοί και ο φανός Κορώνης μπορούν να συνδυαστούν με ένα τρίχρωμο φανό κατάλληλα κατασκευασμένος (κυκλοφορούν στο εμπόριο) ώστε να φωτίζει τις ανάλογες γωνίες στον ορίζοντα (δηλ. 112,5 μοίρες δεξιά πράσινο, 112,5 μοίρες αριστερά το κόκκινο και οι υπόλοιπες 135 το άσπρο πίσω). Στο εμπόριο μπορούμε να βρούμε επίσης και συνδυασμό δίχρωμου φανού ο οποίος τοποθετείτε στην πλώρη του σκάφους ώστε να φωτίζει 112.5 μοίρες δεξιά πράσινο και 112.5 αριστερά κόκκινο.

Φανοί Ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου πλοίου.

Μηχανοκίνητο πλοίο το οποίο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ρυμουλκεί ένα άλλο και το μήκος του Ρυμουλκίου μετρούμενο από τη πρύμνη του ρυμουλκού μέχρι τη πρύμνη του ρυμουλκούμενου είναι μικρότερο από 200 μέτρα, πρέπει να επιδεικνύει

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Φανό ρυμούλκησης.
 • Δύο εφίστιους φανούς σε κατακόρυφη γραμμή.

Μηχανοκίνητο πλοίο το οποίο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ρυμουλκεί ένα άλλο και το μήκος του Ρυμουλκίου μετρούμενο από τη πρύμνη του ρυμουλκού μέχρι τη πρύμνη του ρυμουλκούμενου είναι μεγαλύτερο από 200 μέτρα, πρέπει να επιδεικνύει

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Φανό ρυμούλκησης.
 • Τρεις εφίστιους φανούς σε κατακόρυφη γραμμή.

Το ρυμουλκούμενο τώρα πρέπει να επιδεικνύει

 • Τους πλευρικούς φανούς
 • Φανό Κορώνης (αφού κινείται).

Φανοί Ιστιοφόρου σκάφους

Ένα ιστιοφόρο σκάφος πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς
 • Φανό Κορώνης (αφού κινείται).

Ένα μεγάλο Ιστιοφόρο αν είναι εφικτό μπορεί να τοποθετήσει δύο περίβλεπτους φανούς στους ιστούς (κατάρτια) σε κατακόρυφη διάταξη από τους οποίους ο πάνω να είναι κόκκινος και ο κάτω πράσινος. Σε αυτή τη περίπτωση δεν επιτρέπεται οι πλευρικοί να φανοί να συνδυαστούν με ένα δίχρωμο   πάνω στον ιστό του πλοίου.

Μικρά ιστιοφόρα ή μικρά κωπηλατικά σκάφη μήκους κάτω των 7 μέτρων αν δεν είναι εφικτό να επιδεικνύουν τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης να επιδεικνύουν μια πρόχειρη ηλεκτρική λάμπα  η φανό λευκού χρώματος ώστε να γίνεται αντιληπτή η παρουσία τους από άλλα σκάφη.

Φανοί αλιευτικών πλοίων

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με γρύπο (μηχανότρατα) με μήκος μικρότερο των 50 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι πράσινος και ο κάτω λευκός.

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με γρύπο (μηχανότρατα) με μήκος μεγαλύτερο των 50 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι πράσινος και ο κάτω λευκός.
 • Ένα εφίστιο φανό κοντά στη πρύμνη και ψηλότερα από τον πράσινο.

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι) με έκταμα αλιευτικών εργαλείων που δεν υπερβαίνει τα 150 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι κόκκινος και ο κάτω λευκός.

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι) με έκταμα αλιευτικών εργαλείων που υπερβαίνει τα 150 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι κόκκινος και ο κάτω λευκός.
 • Ένα περίβλεπτο φανό λευκού χρώματος τοποθετούμενο προς τη πρύμνη και χαμηλότερα από τους δύο προηγούμενους (κόκκινο και λευκός).

Θυμίζουμε ότι σκάφος που κινείται είναι υπόχρεο να επιδεικνύει τους πλευρικούς φανούς και το φανό Κορώνης ώστε να μπορούν τα άλλα σκάφη να διακρίνουν ποια πλευρά του σκάφους βλέπουν, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν το ΔΚΑΣ.

Φανοί Αγκυροβολημένου σκάφους.

Σκάφη με συνολικό μήκος μικρότερο των 50 μέτρων όταν είναι αγκυροβολημένο πρέπει να επιδεικνύει ένα περίβλεπτο φανό λευκού χρώματος τοποθετούμενο στη πλώρη του σκάφους. Για μικρά σκάφη ένα περίβλεπτος φανός λευκού χρώματος.

Σκάφη με συνολικό μήκος μεγαλύτερο των 50 μέτρων όταν είναι αγκυροβολημένο πρέπει να επιδεικνύει εκτός από τον περίβλεπτο φανό λευκού χρώματος στην πλώρη και ένα δεύτερο στη πρύμνη του σκάφους.

Φανοί προσαραγμένου σκάφους.

Τα προσαραγμένα σκάφη πρέπει να επιδεικνύουν τον φανό ή τους φανούς αγκυροβολίας Και επιπροσθέτως δύο περίβλεπτους φανούς κόκκινου χρώματος σε κατακόρυφη διάταξη.

Φανοί Ακυβέρνητου σκάφους.

Ακυβέρνητα σκάφη πρέπει να επιδεικνύουν 2 περίβλεπτους φανούς κόκκινου χρώματος σε κατακόρυφη διάταξη.

Εάν το ακυβέρνητο πλοίο παρασύρεται από τα ρεύματα, τον άνεμο ή κυματισμό (κινείται) τότε πρέπει να επιδεικνύει και τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης.

Φανοί πλοηγίδας (πιλοτίνα)

Η πλοηγίδα πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη, ο πάνω να είναι λευκός και ο κάτω κόκκινος.
Advertisements

Διεθνής κανονισμοί προς αποφυγής συγκρούσεων στην θάλασσα. (ΔΚΑΣ)

Όπως κάθε οδηγός αυτοκινήτου στους δρόμους οφείλει να ακολουθεί κάποιους κώδικες οδικής κυκλοφορίας έτσι και στην θάλασσα κανονισμοί ρυθμίζουν τη κυκλοφορία των σκαφών ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση μεταξύ τους. Να αναφέρουμε ότι οι διεθνείς κανονισμοί προς αποφυγή συγκρούσεων  ισχύουν το ίδιο για όλα τα πλοία (ακόμα και πολεμικά) σε όλες τις χώρες του κόσμου αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη της θάλασσας της γης ακόμα και σε ποταμούς και λίμνες.
Στο Διεθνή κανονισμό προς αποφυγή συγκρούσεων περιλαμβάνονται οι βασικοί κανόνες χειρισμού πλεύσης, οι φανοί και τα σχήματα που πρέπει να φέρουν τα πλοία ανάλογα με την χρήση η δουλειά τους τα ηχητικά και φωτεινά σήματα καθώς και τα σήματα κινδύνου. Να αναφέρουμε ότι η κάθε χώρα πέραν του ΔΚΑΣ μπορεί να θεσπίσει εθνικούς ειδικούς κανονισμούς που αφορούν την κίνηση των πλοίων σε συγκεκριμένη περιοχή. Αν πλέουμε σε αυτή την περιοχή οφείλουμε να τους γνωρίζουμε.
Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικά βασικά κεφάλαια μόνο από το ΔΚΑΣ και όχι ολόκληρο.

Ορισμοί

Για να μελετήσουμε καλύτερα αυτούς τους κανονισμούς πρέπει να κατανοήσουμε μερικούς ορισμούς τους οποίους θα βρούμε  μέσα στους κανονισμούς.

Πλοίο οποιοδήποτε μέσο χρησιμοποιείται για την μεταφορά ατόμων ονομάζεται πλοίο. Από το πιο μικρό κανό μέχρι το μεγαλύτερο επιβατηγό. Ένας κορμός δέντρου δεν είναι πλοίο. Ένα κορμός δένδρου πάνω στον οποίο κάθεται ένα άτομο και κωπηλατεί είναι πλοίο.

Μηχανοκίνητο πλοίο είναι το πλοίο το οποίο χρησιμοποιεί μηχανές για την πρόωση του.

Ιστιοφόρο πλοίο είναι το πλοίο το οποίο χρησιμοποιεί πανιά για την πρόωση του. Ιστιοφόρο σκάφος το οποίο ταυτόχρονα με τα πανιά του έχει και τις μηχανές του στην συγκεκριμένη στιγμή είναι μηχανοκίνητο.

Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία είναι οποιοδήποτε πλοίο το οποίο ψαρεύει με δίκτυα παραγάδια συρτές ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο και περιορίζει τις ικανότητες χειρισμών και ελιγμών.

Ακυβέρνητο πλοίο είναι το πλοίο που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κινηθεί  φυσιολογικά. Πχ μια βλάβη στη μηχανή ή στο πηδάλιο και παρασέρνεται από τα ρεύματα. Προσοχή δεν είναι το πλοίο που δεν έχει καπετάνιο πάνω.

Υδροπλάνο αν και είναι αεροπλάνο από τη στιγμή της προσθαλάσσωσης μέχρι τη στιγμή της αποθαλάσσωση πρέπει να ακολουθεί και αυτό τους κανονισμούς των πλοίων. Όταν βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας είναι πλοίο.

Πλοίο εμποδιζόμενο από το βύθισμα του είναι το πλοίο που λόγω του βυθίσματος του σε σχέση με το βάθος της θάλασσας περιορίζονται οι ικανότητες χειρισμών. Π.χ ένα ιστιοφόρο μέσα στο λιμάνι δεν μπορεί να μανουβράρει τόσο εύκολα όσο ένα μικρό ταχύπλοο σκάφος.

Ο όρος εν πλω χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να πούμε ότι ένα σκάφος κινείται.

Προσαραγμένο πλοίο είναι το πλοίο που για κάποιο λόγο π.χ θαλασσοταραχή η βλάβη έχει κολλήσει στο βυθό.

Αγκυροβολημένο πλοίο είναι το πλοίο το οποίο έχει ρίξει άγκυρα και παραμένει ακίνητο.

Δυναμικώς υποστηριζόμενο πλοίο είναι τα γνωστά δελφίνια και τα χόβερ  κραφτ.

Οποιαδήποτε στιγμή πρέπει να λαμβάνουμε υπ΄οψιν μας τους κινδύνους που παραμονεύουν στην περιοχή του σκάφους μας. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να τηρούμε οπτική επιτήρηση του χώρου όπου χειριζόμαστε το σκάφος έτσι ώστε σε περίπτωση που κάτι συμβεί να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Ένα παράδειγμα είναι όταν κινείται το σκάφος μας δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε ένα ψαροντουφεκά από απόσταση 500 μέτρων . Αν κινούμαστε με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα τότε ο χρόνος μέχρι να φτάσουμε τον ψαροντουφεκά είναι 36 δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε τώρα για μερικά δευτερόλεπτα να αποσπαστεί η προσοχή μας κάπου αλλού. Τότε μας απομένει πολύ λίγος χρόνος για να αντιδράσουμε σε περίπτωση κινδύνου.

Κάθε χειριστής σκάφους πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψη του και τους πιο κάτω παράγοντες:

Ορατότητα της θάλασσας. Μειώνουμε ταχύτητα στην περίπτωση που κινούμαστε μέσα σε ομίχλη ή κατά την διάρκεια της νύκτας όπου η ορατότητα περιορίζεται. επίσης κατά την ανατολή και δύση του ηλίου οι ανταύγες που δημιουργούνται περιορίζουν την ορατότητα μας.

Την κατάσταση της θάλασσας σε σχέση με το μέγεθος και τις δυνατότητες του σκάφους μας να γνωρίζουμε δηλαδή μέχρι  πιο καιρό μπορεί το σκάφος μας να ανταπεξέλθει.

Το μέγεθος του σκάφους μας στην περίπτωση  χειρισμών ελιγμών και ακινητοποίησης . Διαφορετικά ακούει ένα μικρό ταχύπλοο σκάφος και διαφορετικά ένα πιο μεγάλο σκάφος με όχι και τόσο δυνατές μηχανές.

Το βύθισμα του σκάφους μας σε σχέση με το βυθό.

Την πυκνότητα κυκλοφορίας στη περιοχή που είμαστε. Αυξημένοι κίνδυνοι σε πολυσύχναστες παραλίες.

Αν υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα ναυσιπλοΐας στο σκάφος μας να ξέρουμε τις δυνατότητες του και να μπορούμε να το χειριζόμαστε άριστα.

ΠΡΟΣΟΧΗ σε περίπτωση που έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία ο κίνδυνος σύγκρουσης να λαμβάνεται υπ΄όψιν.

Παρακάτω θα δούμε κάποιους χειρισμούς που οφείλει ένα  μηχανοκίνητο σκάφος να κάνει για να αποφεύγεται ο κίνδυνος σύγκρουσης. Αυτοί οι χειρισμοί πρέπει να γίνονται με τρόπο σταθερό και κατανοητό ως προς το άλλο σκάφος. Δηλαδή οποιαδήποτε μεταβολή της πορείας  ή ταχύτητας για να αποφύγουμε μια ενδεχόμενη σύγκρουση πρέπει να γίνονται σύντομα αλλά και με τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητοί από το άλλο σκάφος χειρισμοί.

Όταν πλέουμε κατά μήκος ενός διαύλου ή εισόδους λιμανιών πρέπει να  κινούμαστε πάντοτε στη δεξιά πλευρά. Τα μικρά σκάφη δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την πλεύση των μεγαλύτερων σκαφών ή των ιστιοφόρων.

Όταν δύο πλοία συναντιόνται με πορείες αντίθετες ή σχεδόν αντίθετες τότε και τα δύο σκάφη είναι υποχρεωμένα να κινηθούν δεξιά για να αποφύγουν την σύγκρουση. έτσι ώστε όταν συναντήσουμε ένα σκάφος μπροστά μας οφείλουμε να κινηθούμε δεξιά και να απομακρυνθούμε από τη πορεία του. Το ίδιο οφείλει να κάνει και το άλλο σκάφος.

Όταν δύο πλοία κινούνται με την ίδια πορεία και το ένα φθάνει το άλλο τότε το πρώτο μπορεί να προσπεράσει είτε από την δεξιά είτε από τη αριστερή πλευρά του άλλου πλοίου. Όταν δηλαδή κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα και φθάσουμε ένα σκάφος που κινείται με μικρότερη ταχύτητα τότε μπορούμε να το προσπεράσουμε  ελευθέρα κρατώντας μια απόσταση ασφαλείας.

Στη περίπτωση τώρα που δύο μηχανοκίνητα σκάφη διασταυρώνουν τις πορείες τους και υπάρχει ο κίνδυνος σύγκρουσης τότε αυτός που βλέπει τον άλλο προς τη δεξιά του πλευρά οφείλει να απομακρυνθεί από τη πορεία του άλλου. Άρα να θυμάστε σκάφος που κινείτε προς τα δεξιά σας οφείλεται να φυλαχτείτε και να περάσετε από την πρύμνη του. Αν τώρα ένα σκάφος έρχεται από τα αριστερά σας οφείλει να απομακρυνθεί από την πορεία σας. Σε περίπτωση όμως που δεν το πράξει ή δεν δείχνει οποιαδήποτε πρόθεση αποφυγής της σύγκρουσης οφείλεται εσείς να το πράξετε για να αποφύγετε τη σύγκρουση.

Ευθύνες μεταξύ πλοίων.

Κάθε μηχανοκίνητο πλοίο οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία
Του Ακυβέρνητου πλοίου
Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών
Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία
Ιστιοφόρου σκάφους

Κάθε ιστιοφόρο πλοίο οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία
Του Ακυβέρνητου πλοίου
Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών
Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία

Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία

Του Ακυβέρνητου πλοίου
Πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών

Βασικός κανόνας είναι ότι μικρό και ταχύπλοο σκάφος πρέπει να αποφεύγει τη πορεία ενός μεγαλύτερου και αργού.


convertAndPrintSeconds – Convert seconds to minutes, hours and days in bash 1

The following code can be used to convert some time in seconds to minutes, hours and days in bash.
It will print on screen the converted values only if they are not 0. i.e If the resulting days is 0, it will not print the text for days at all.
You can use it in any script without copy pasting everything in it by executing the following command source ./convertAndPrintSeconds.sh.
Doing so, it will load to your script the function that is defined in convertAndPrintSeconds.sh, making it available for you to use (something like including code in C, with some caveats).

convertAndPrintSeconds.sh (compressed) (254 downloads)
#!/bin/bash

convertAndPrintSeconds() {

    local totalSeconds=$1;
    local seconds=$((totalSeconds%60));
    local minutes=$((totalSeconds/60%60));
    local hours=$((totalSeconds/60/60%24));
    local days=$((totalSeconds/60/60/24));
    (( $days > 0 )) && printf '%d days ' $days;
    (( $hours > 0 )) && printf '%d hours ' $hours;
    (( $minutes > 0 )) && printf '%d minutes ' $minutes;
    (( $days > 0 || $hours > 0 || $minutes > 0 )) && printf 'and ';
    printf '%d seconds\n' $seconds;
}

Usage

Function convertAndPrintSeconds accepts one parameter, the positive integer number that represents the seconds count we want to convert.

Example

$ source ./time.sh 
$ convertAndPrintSeconds 10
10 seconds
$ convertAndPrintSeconds 100
1 minutes and 40 seconds
$ convertAndPrintSeconds 1000
16 minutes and 40 seconds
$ convertAndPrintSeconds 10000
2 hours 46 minutes and 40 seconds
$ convertAndPrintSeconds 100000
1 days 3 hours 46 minutes and 40 seconds
$ convertAndPrintSeconds 1000000
11 days 13 hours 46 minutes and 40 seconds

cecho – a function to print using different colors in bash

The following script can be used to print colored text in bash.
You can use it in any script without copy pasting everything in it by executing the following command source cecho.sh.
Doing so, it will load to your script the functions that are defined in cecho.sh, making them available for you to use (something like including code in C, with some caveats).

cecho.sh (compressed) (253 downloads)
#!/bin/bash

# The following function prints a text using custom color
# -c or --color define the color for the print. See the array colors for the available options.
# -n or --noline directs the system not to print a new line after the content.
# Last argument is the message to be printed.
cecho () {

    declare -A colors;
    colors=(\
        ['black']='\E[0;47m'\
        ['red']='\E[0;31m'\
        ['green']='\E[0;32m'\
        ['yellow']='\E[0;33m'\
        ['blue']='\E[0;34m'\
        ['magenta']='\E[0;35m'\
        ['cyan']='\E[0;36m'\
        ['white']='\E[0;37m'\
    );

    local defaultMSG="No message passed.";
    local defaultColor="black";
    local defaultNewLine=true;

    while [[ $# -gt 1 ]];
    do
    key="$1";

    case $key in
        -c|--color)
            color="$2";
            shift;
        ;;
        -n|--noline)
            newLine=false;
        ;;
        *)
            # unknown option
        ;;
    esac
    shift;
    done

    message=${1:-$defaultMSG};   # Defaults to default message.
    color=${color:-$defaultColor};   # Defaults to default color, if not specified.
    newLine=${newLine:-$defaultNewLine};

    echo -en "${colors[$color]}";
    echo -en "$message";
    if [ "$newLine" = true ] ; then
        echo;
    fi
    tput sgr0; #  Reset text attributes to normal without clearing screen.

    return;
}

warning () {

    cecho -c 'yellow' "[email protected]";
}

error () {

    cecho -c 'red' "[email protected]";
}

information () {

    cecho -c 'blue' "[email protected]";
}

 

Usage

Function cecho accepts the options to set the color and to control if a new line should be print.
Parameter -c or --color define the color for the print. See the array colors for the available options.
Parameter -n or --noline directs the system not to print a new line after the content.
The last parameter is the string message to be printed.
Functions warning, error and information are using cecho to print in color.
These three functions always print a new line and they have hardcoded one color set for each.

Example

#Get the name of the script currently being executed

scriptName=$(basename $(test -L "$0" && readlink "$0" || echo "$0"));

#Get the directory where the script currently being executed resides

scriptDirDIR=$(cd $(dirname "$0") && pwd);

#Print in blue color with no new line

cecho -n -c 'blue' "$scriptDir";

#Print in red color with a new line following the message

cecho -c 'red' "$scriptName";

#Using the information() function to print in blue followed by a new line

information ‘End of script’;


Activate a wireless hotspot on Windows 10 1

Requirements

 • You must be an administrator of the machine to complete this guide.
 • You need to have at least two network devices.
 • One of them needs to have access to the internet and the other one needs to be a WiFi adapter which has Hosted Network support.

To check if your wireless adapter supports the functionality for Hosted Network, open a Command Prompt and type NETSH WLAN show drivers.

To open the Command Prompt, press the buttons Windows+R on your keyboard.
A new run command prompt will appear.
Type in the input box cmd and hit the Enter button.

In the new Command Prompt type NETSH WLAN show drivers, the results should be similar to below.

C:\Users\bytefreaks>NETSH WLAN show drivers
 
Interface name: Wi-Fi
 
  Driver          : Realtek RTL8188CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
  Vendor          : Realtek Semiconductor Corp.
  Provider         : Realtek Semiconductor Corp.
  Date           : 3/4/2016
  Version          : 1027.4.630.2015
  INF file         : ????
  Type           : Native Wi-Fi Driver
  Radio types supported   : 802.11n 802.11b 802.11g
  FIPS 140-2 mode supported : Yes
  802.11w Management Frame Protection supported : Yes
  Hosted network supported : Yes
  Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                Open      None
                WPA2-Personal  CCMP
                Open      WEP-40bit
                Open      WEP-104bit
                Open      WEP
                WPA-Enterprise TKIP
                WPA-Personal  TKIP
                WPA2-Enterprise TKIP
                WPA2-Personal  TKIP
                WPA-Enterprise CCMP
                WPA-Personal  CCMP
                WPA2-Enterprise CCMP
                Vendor defined TKIP
                Vendor defined CCMP
                Vendor defined Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
                WPA2-Enterprise Vendor defined
                WPA2-Enterprise Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
  Authentication and cipher supported in ad-hoc mode:
                Open      None
                Open      WEP-40bit
                Open      WEP-104bit
                Open      WEP
                WPA2-Personal  CCMP
  Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)

In the results you need to find the line Hosted network supported and verify that the value is set to Yes, if it is not, then you cannot proceed with this wireless network adapter.

In case you got a permission error on the above command, try to open a new Command Prompt with admin rights.

Press the keys Windows+X, in the pop-up menu select Command Prompt (Admin). If your account has enough access rights, a new run command prompt will appear. In the new Command Prompt (Admin) type NETSH WLAN show drivers, the results should be similar to above.

If this failed as well, you cannot proceed with the current account, you either need to sign in with another account or ask your system administrator to perform this task for you.

How to setup the hotspot

In the Command Prompt enter the following command:

NETSH WLAN set hostednetwork mode=allow ssid=BYTEFREAKS key=0123456789

Update ssid=BYTEFREAKS with the name that you want to give your network. e.g. ssid=MY_NETWORK.

Update key=0123456789 with the password that you want to give your network. e.g. ssid=y0m2ZSQ3ng.

The new network will use WPA/WPA2 PSK security policy so your password needs to be at least 8 characters long.

The results will be similar to the following block.

C:\Users\bytefreaks>NETSH WLAN set hostednetwork mode=allow ssid=HIDDEN007 key=0123456789
The hosted network mode has been set to allow.
The SSID of the hosted network has been successfully changed.
The user key passphrase of the hosted network has been successfully changed.

How to activate the hotspot

Once the Hosted Network is created, enter the following command as is to activate it

NETSH WLAN start hostednetwork

C:\Users\bytefreaks>NETSH WLAN start hostednetwork
The hosted network started.

After this step, your network will be visible to connect to but it will not provide its users with internet access.

Please note that due to the lack of commands in the documentation (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd815243(v=vs.85).aspx) it is not possible to prevent your hotspot from broadcasting its SSID to everyone. In other words, it is not possible to hide your network from other users, so use a strong password!

hotspot-creation-commands

How to share internet connection with the hotspot

Press on the keyboard Windows+X to open the Power User menu, and select Network Connections.

power-user-menu

You will notice that a there is a new device in this list. The name of this device will be something line Local Area Connection* 12. That device is the new virtual device you created in the previous step to create the hotspot.

network-configuration-before-sharing

Right-click the other network adapter, that has an active internet connection and select Properties.

network-configuration-right-click-device

Click on the Sharing tab.

network-configuration-share-settings

Enable the Allow other network users to connect through this computer's Internet connection option.

From the Home networking connection drop-down menu select the virtual device that we created.

Click OK to close the configuration and apply the changes.

By completing this step, all devices connected to your Hotspot will have access to the internet via the connection of the second network device.