Ολυμπιάδα Πληροφορικής


Tasks [Balkan Olympiad in Informatics 2016]

Day 1

 • [download id=”4588″]
  [download id=”4596″]
 • [download id=”4609″]
  [download id=”4612″]
 • [download id=”4624″]
  [download id=”4628″]

Day 2

 • [download id=”4586″]
  [download id=”4587″]
 • [download id=”4604″]
  [download id=”4600″]
 • [download id=”4616″]
  [download id=”4620″]

Blackgate Penitentiary

Vangelis the Batbear trapped all the members of Joker’s Streetgang in a basement.
Your job as a police officer is to transport all gang members to Blackgate Penitentiary.

To facilitate the transport, you should form a row such that the heights of the gang members are in non-decreasing order. For each gang member you should find the min and the max position where they can be in a valid sorted row and produce a roster with this information.

Input data

Input will start with a line that contains only one integer M, the number of crew members that were arrested. On each of the following M lines there will be a single word N and an integer H separated by a space character, where N is the name and H is the height of the crew member.

Output data

On the output, there will be G lines. Each line will contain in alphabetical order and space separated the names of the crew members that have the same height, followed by the min and the max position where any member of the specific group can be placed.

Limitations and notes

1 ≤ M ≤ 1000
1 ≤ length(N) ≤ 10
120 ≤ H ≤ 250

Names are only composed of characters of the Latin alphabet.


Ο άντρας-νυχτερίδα και η πρόκληση των φυσαλίδων

Καλησπέρα αφέντη Wayne.

Ο Joker και η συμμορία του πήγαν στο Black Hat USA 2017 όπου και έμαθαν τρόπο νέο να κάνουν ζημιά στη πόλη μας!
Συγκεκριμένα, αύριο βράδυ θα προσπαθήσουν να κάνουν ζημιά στις αντλίες νερού της Gotham με τη χρήση φυσαλίδων!
Οι φυσαλίδες προκαλούν διάβρωση στις αντλίες και μέσα σε μερικές ώρες θα τους κάνουν ζημιά με καταστροφικά αποτελέσματα!
Για να καταστρέψετε το σχέδιο του Joker, πρέπει να εκτός από το να τον σταματήσετε, να βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο της πόλης δεν περιέχει κύκλους.
Αν προλάβει ο Joker να βάλει φυσαλίδες στο δίκτυο και μπουν σε κύκλο, θα κάνουν ζημιά σε εκείνη τη περιοχή παρόλο που θα έχετε ήδη συλλάβει τον Joker και την συμμορία του.

Δεδομένου του χάρτη με το σύστημα διανομής νερού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο χάρτης δεν έχει κύκλους.

Δεδομένα εισόδου

Στην πρώτη γραμμή υπάρχει ένας ακέραιος T, ο αριθμός των test cases που θα ακολουθήσουν.
Για κάθε test case, υπάρχουν 2 γραμμές εισόδου:

 1. Στην πρώτη γραμμή του test case, υπάρχουν 2 ακέραιοι V και E, όπου V είναι ο αριθμός των κορυφών (vertices) και E είναι ο αριθμός των ακμών (edges).
 2. Στη δεύτερη γραμμή, υπάρχουν E ζεύγη ακέραιων χωρισμένα με το κενό. Κάθε ζεύγος δείχνει τη διπλή κατεύθυνσης σύνδεση της κορυφής A με την κορυφή B.

Δεδομένα εξόδου

Για κάθε test case θα πρέπει να γράψετε μια γραμμή με ένα ακέραιο, στην περίπτωση που υπάρχει κύκλος θα γράψετε τον αριθμό 1 αλλιώς θα γράψετε τον αριθμό 0.

Περιορισμοί

1 ≤ T ≤ 1000
1 ≤ V ≤ 1000
1 ≤ E ≤ 10000
0 ≤ A,B ≤ V-1

Ο Βαγγέλης ο αρκούδος είναι ο άντρας-νυχτερίδα! (ή ο αρκούδος-νυχτερίδα για να είμαστε πιο σωστοί)

Ο Βαγγέλης ο αρκούδος είναι ο άντρας-νυχτερίδα! (ή ο αρκούδος-νυχτερίδα για να είμαστε πιο σωστοί)

Υλικό ανάγνωσης

Βοηθητικό υλικό

 • Πρόγραμμα παραγωγής τυχαίων test cases – [download id=”3801″]

Κυπριακή Ολυμπιάδα Πληροφορικής – Επίσημο Λογότυπο Logo

cyprus-informatics-olympiad-logo

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η επιτροπή της Κυπριακής Ολυμπιάδα Πληροφορικής έχει  αποφασίσει το λογότυπο που θα χρησιμοποιηθεί για την ομάδα!

Το λογότυπο απεικονίζει έναν πιγκουίνο ντυμένος ως Κύπριος Οπλίτης.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Μιλτιάδη (Μίλτος) Κωνσταντίνου για το όμορφο έργο του http://cargocollective.com/Miltos.