Μηνιαία αρχεία: Σεπτέμβριος 2022


Ubuntu Distribution Upgrade: Not enough free disk space

Recently, we tried to upgrade an Ubuntu 20.04 desktop to a 22.04. At some point in the update, we got the following error:

The upgrade has aborted. The upgrade needs a total of 10,6 G free space on disk '/'. Please free at least an additional 8201 M of disk space on '/'. Empty your trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo apt-get clean'. The upgrade has aborted. The upgrade needs a total of 430 M free space on disk '/boot'. Please free at least an additional 38,4 M of disk space on '/boot'. You can remove old kernels using 'sudo apt autoremove' and you could also set COMPRESS=xz in /etc/initramfs-tools/initramfs.conf to reduce the size of your initramfs.

First of all, we tried to use the command apt autoremove to clear up some space, which unfortunately was not enough.

sudo apt autoremove;

Then to clear up some space, we needed to find remnant memories of older versions of the Kernel. To do so, we used the following command. The following command finds the current version of the kernel and shows the user the remaining packages that do not reflect the active kernel.

dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*\)-\([^0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d;/^linux-\(headers\|image\)/!d';

Then we removed all the headers and the images that we did not need using the command apt-get purge.

$ dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*\)-\([^0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d;/^linux-\(headers\|image\)/!d'
linux-headers-5.13.0-52-generic
linux-headers-5.15.0-46-generic
linux-headers-generic-hwe-20.04
linux-image-5.15.0-46-generic
linux-image-generic-hwe-20.04

$ sudo apt-get -y purge linux-headers-5.13.0-52-generic linux-headers-5.15.0-46-generic linux-image-5.15.0-46-generic;

Doing so was enough to clear up the space that was needed for the upgrade to continue.


19η θέση για τους κύπριους Χάκερς στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας. Η Κύπρος κατέκτησε την 19η θέση στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας.

Η Κυπριακή Ομάδα Κυβερνοασφάλειας κατέλαβε την 19η θέση στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη από 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 16 Σεπτεμβρίου.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 28 χώρες από την Ευρώπη καθώς και ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ και η Σερβία με άτομα ηλικίας 14-25 χρονών μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες, hackers, ερευνητές ασφαλείας, αλλά και αυτοδίδακτους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Την Κυπριακή εκπροσώπησαν οι Βασίλης Χαράλαμπος (Αρχηγός Ομάδας), Αντρέας Τσούλουπας, Οδυσσέας Σταύρου, Ελένη Ιωακείμ, Χριστόδουλος Σωτηρίου, Παναγιώτης Γαβριήλ, Χρίστος Φαλάς, Joseph Μοδέστου, Μάριος Καϊλης και Ευάγγελος Λιουδάκης. Την ομάδα συνόδευσαν και εκπαίδευσαν οι προπονητές: Μάριος Νικολαΐδης, Χρίστος Μακρίδης και Νικόλας Μαρκιτανής και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Επιτροπής εκπροσώπησαν την Κύπρο οι Simon Λοϊζίδης και Γιώργος Μιχαήλ.

Τις πρώτες τρεις θέσεις κατέλαβαν η Δανία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Ο διαγωνισμός ECSC είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και στόχο έχει να εντοπιστούν νέα ταλέντα στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ακολουθήσουν καριέρα σε θέματα του τομέα.

Την διοργάνωση και την όλη προσπάθεια υποστηρίζουν ο Κυπριακός Σύνδεσμο Πληροφορικής (Cyprus Computer Society), η Κυπριακή Κοινότητα Κυβερνοασφάλειας CYberMouflons και η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Αστυνομίας Κύπρου και της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας μέσω του Γραφείου του Επιτρόπου Επικοινωνιών.

Η συμμετοχή της Εθνικής μας ομάδας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την υποστήριξη από τους χορηγούς: Adacom Cyber Security, Defense.com, Deloitte, European University Cyprus, Exness, Frederick University, Grant Thornton, KPMG, Odyssey Cybersecurity, Oracle Academy, Try Hack Me, University of Central Lancashire (UCLan) Cyprus και XM καθώς και στους υποστηρικτές ΗostingB2B, MVPS.net, ICSI, Offensive Security, RedPoint, Robo Cy and SCP Academy, Silensec και Cyber Ranges.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες, https://ecsc.eu/, https://www.ccsc.org.cy και τα κοινωνικά δίκτυα.


Microsoft invented a new way to force users into using their online accounts

It became apparent that new Microsoft installations are getting increasingly aggressive, forcing users to create an online Microsoft account on their machines.

Please note that we created a new online Microsoft account in the end… We do not have a working solution to this issue.

Backstory: we purchased a new laptop that had Microsoft Windows 10 pre-installed. The first time we booted it, we did not want to sign in using a Microsoft online account, so we did not give internet to the laptop. Doing so allowed us to create a local account on the computer without associating it with an online account.

After several updates, we tried to install Firefox, and besides the usual annoying Microsoft advertisements about Bing, we got the following messages for Microsoft Windows S Mode.

For security and performance, this mode of Windows only runs Microsoft-verified apps
Initial notification of Microsoft S Mode – For security and performance, Windows 10 in S mode runs Microsoft-verified apps

After clicking on the “Learn More” button, we got the following:

Microsoft S Mode – Switch out prompt

Clicking on the “Get” button got us to the Microsoft Online Account login form…

Microsoft sign-in form appears when you try to switch out of S mode.

We then closed all windows, disabled internet access, and tried installing Firefox again. This time, we got the following message:

After disabling the internet connection, we tried to bypass the SmartScreen and the S mode settings

After clicking on the “Run” button, we got stopped again by the Microsoft Windows S Mode settings.

As this post mentioned, we eventually created a new online Microsoft account and used it to log in and disable Microsoft S Mode.