Φανοί και σχήματα ημέρας


Από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου όλα τα πλοία πρέπει να ανάβουν συγκεκριμένους φανούς έτσι ώστε να δείχνουν την κατάσταση τους στα παραπλέοντα πλοία. Το ίδιο συμβαίνει κατά την διάρκεια της ημέρας όπου τα πλοία είναι υποχρεωμένα να αναρτούν συγκεκριμένα σχήματα ώστε να υποδηλούν την κατάσταση τους.

Βασικές έννοιες.

Εφίστιος φανός. Από τη λέξη καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα φανό πάνω στον ιστό (κατάρτι) του πλοίου. Είναι λευκού χρώματος και φωτίζει τόξο στο ορίζοντα 225 μοιρών μπροστά στο σκάφος.

Πλευρικοί φανοί. (φώτα πορείας) είναι ένα πράσινο δεξιά το οποίο φωτίζει τόξο στο ορίζοντα 112,5 μοιρών μπροστά και δεξιά και ένα κόκκινο αριστερά το οποίο φωτίζει τόξο στον ορίζοντα 112,5 μοιρών μπροστά και αριστερά. Σε μικρά σκάφη τα δύο αυτά φανάρια μπορούν να συνδυαστούν σε ένα δίχρωμο φανάρι.

Φανός Κορώνης είναι ένα φανάρι λευκού φωτός το οποίο τοποθετείται στην πρύμνη του σκάφους και φωτίζει τόξο στον ορίζοντα 135 μοιρών πίσω. Ο φανός Κορώνης συμπληρώνει τον κύκλο των 360 μοιρών. Με αυτό το τρόπο από όποια πλευρά και αν παρατηρούμε ένα σκάφος μπορούμε να διαπιστώσουμε την πορεία του.

Υπάρχουν και οι φανοί όπου δείχνουν την κατάσταση ή το είδος ενός πλοίου.

Φανός ρυμούλκησης: είναι ένα κίτρινο φανάρι με τα ίδια χαρακτηριστικά του φανού Κορώνης. Τοποθετείτε πάνω ακριβώς από το φανό Κορώνης. Χρησιμοποιείται όταν γίνονται ρυμουλκήσεις.

Περίβλεπτος φανός: είναι ένα φανάρι που φωτίζει τόξο στον ορίζοντα 360 μοιρών. Το χρώμα και αριθμοί των περίβλεπτων φανών που ανάβει ένα πλοίο προσδιορίζει την κατάσταση του.

Αναλάμπων Φανός: είναι ένα φανάρι το οποίο αναβοσβήνει με συχνότητα 120 περίπου φορές το λεπτό.

Φανοί μηχανοκίνητου πλοίου μικρότερο των 50 μέτρων

Ένα μηχανοκίνητο πλοίο με μήκος που δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα, κατά τη διάρκεια της νύκτας πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (εφόσον κινείται)
 • Ένα εφίστιο Φανό.

Φανοί Μηχανοκίνητου πλοίου μεγαλύτερο των 50 μέτρων

Ένα μηχανοκίνητο πλοίο με μήκος που ξεπερνά τα 50 μέτρα, κατά τη διάρκεια της νύκτα πρέπει να επιδεικνύει:
Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (εφόσον κινείται). Πρέπει να φέρει εκτός από το εφίστιο φανό της προηγούμενης παραγράφου και ένα δεύτερο ο οποίος τοποθετείτε κοντά στη πρύμνη και σε σημείο πιο ψηλά από το πρώτο.

Μηχανοκίνητο σκάφος κάτω των 12 μέτρων

Μπορεί να επιδεικνύει μόνο ένα περίβλεπτο φανό και τους πλευρικούς φανούς.

Για σκάφη κάτω των 7 μέτρων

Μπορεί να επιδεικνύει μόνο ένα περίβλεπτο φανό. Αν όμως είναι εφικτό να επιδεικνύει και τους πλευρικούς. Για μικρά σκάφη και ιστιοφόρα οι πλευρικοί φανοί και ο φανός Κορώνης μπορούν να συνδυαστούν με ένα τρίχρωμο φανό κατάλληλα κατασκευασμένος (κυκλοφορούν στο εμπόριο) ώστε να φωτίζει τις ανάλογες γωνίες στον ορίζοντα (δηλ. 112,5 μοίρες δεξιά πράσινο, 112,5 μοίρες αριστερά το κόκκινο και οι υπόλοιπες 135 το άσπρο πίσω). Στο εμπόριο μπορούμε να βρούμε επίσης και συνδυασμό δίχρωμου φανού ο οποίος τοποθετείτε στην πλώρη του σκάφους ώστε να φωτίζει 112.5 μοίρες δεξιά πράσινο και 112.5 αριστερά κόκκινο.

Φανοί Ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου πλοίου.

Μηχανοκίνητο πλοίο το οποίο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ρυμουλκεί ένα άλλο και το μήκος του Ρυμουλκίου μετρούμενο από τη πρύμνη του ρυμουλκού μέχρι τη πρύμνη του ρυμουλκούμενου είναι μικρότερο από 200 μέτρα, πρέπει να επιδεικνύει

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Φανό ρυμούλκησης.
 • Δύο εφίστιους φανούς σε κατακόρυφη γραμμή.

Μηχανοκίνητο πλοίο το οποίο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ρυμουλκεί ένα άλλο και το μήκος του Ρυμουλκίου μετρούμενο από τη πρύμνη του ρυμουλκού μέχρι τη πρύμνη του ρυμουλκούμενου είναι μεγαλύτερο από 200 μέτρα, πρέπει να επιδεικνύει

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Φανό ρυμούλκησης.
 • Τρεις εφίστιους φανούς σε κατακόρυφη γραμμή.

Το ρυμουλκούμενο τώρα πρέπει να επιδεικνύει

 • Τους πλευρικούς φανούς
 • Φανό Κορώνης (αφού κινείται).

Φανοί Ιστιοφόρου σκάφους

Ένα ιστιοφόρο σκάφος πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς
 • Φανό Κορώνης (αφού κινείται).

Ένα μεγάλο Ιστιοφόρο αν είναι εφικτό μπορεί να τοποθετήσει δύο περίβλεπτους φανούς στους ιστούς (κατάρτια) σε κατακόρυφη διάταξη από τους οποίους ο πάνω να είναι κόκκινος και ο κάτω πράσινος. Σε αυτή τη περίπτωση δεν επιτρέπεται οι πλευρικοί να φανοί να συνδυαστούν με ένα δίχρωμο   πάνω στον ιστό του πλοίου.

Μικρά ιστιοφόρα ή μικρά κωπηλατικά σκάφη μήκους κάτω των 7 μέτρων αν δεν είναι εφικτό να επιδεικνύουν τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης να επιδεικνύουν μια πρόχειρη ηλεκτρική λάμπα  η φανό λευκού χρώματος ώστε να γίνεται αντιληπτή η παρουσία τους από άλλα σκάφη.

Φανοί αλιευτικών πλοίων

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με γρύπο (μηχανότρατα) με μήκος μικρότερο των 50 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι πράσινος και ο κάτω λευκός.

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με γρύπο (μηχανότρατα) με μήκος μεγαλύτερο των 50 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι πράσινος και ο κάτω λευκός.
 • Ένα εφίστιο φανό κοντά στη πρύμνη και ψηλότερα από τον πράσινο.

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι) με έκταμα αλιευτικών εργαλείων που δεν υπερβαίνει τα 150 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι κόκκινος και ο κάτω λευκός.

Αλιευτικό πλοίο που κινείται και ψαρεύει με κυκλικά δίκτυα (γρι-γρι) με έκταμα αλιευτικών εργαλείων που υπερβαίνει τα 150 μέτρων,  πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη ο πάνω να είναι κόκκινος και ο κάτω λευκός.
 • Ένα περίβλεπτο φανό λευκού χρώματος τοποθετούμενο προς τη πρύμνη και χαμηλότερα από τους δύο προηγούμενους (κόκκινο και λευκός).

Θυμίζουμε ότι σκάφος που κινείται είναι υπόχρεο να επιδεικνύει τους πλευρικούς φανούς και το φανό Κορώνης ώστε να μπορούν τα άλλα σκάφη να διακρίνουν ποια πλευρά του σκάφους βλέπουν, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν το ΔΚΑΣ.

Φανοί Αγκυροβολημένου σκάφους.

Σκάφη με συνολικό μήκος μικρότερο των 50 μέτρων όταν είναι αγκυροβολημένο πρέπει να επιδεικνύει ένα περίβλεπτο φανό λευκού χρώματος τοποθετούμενο στη πλώρη του σκάφους. Για μικρά σκάφη ένα περίβλεπτος φανός λευκού χρώματος.

Σκάφη με συνολικό μήκος μεγαλύτερο των 50 μέτρων όταν είναι αγκυροβολημένο πρέπει να επιδεικνύει εκτός από τον περίβλεπτο φανό λευκού χρώματος στην πλώρη και ένα δεύτερο στη πρύμνη του σκάφους.

Φανοί προσαραγμένου σκάφους.

Τα προσαραγμένα σκάφη πρέπει να επιδεικνύουν τον φανό ή τους φανούς αγκυροβολίας Και επιπροσθέτως δύο περίβλεπτους φανούς κόκκινου χρώματος σε κατακόρυφη διάταξη.

Φανοί Ακυβέρνητου σκάφους.

Ακυβέρνητα σκάφη πρέπει να επιδεικνύουν 2 περίβλεπτους φανούς κόκκινου χρώματος σε κατακόρυφη διάταξη.

Εάν το ακυβέρνητο πλοίο παρασύρεται από τα ρεύματα, τον άνεμο ή κυματισμό (κινείται) τότε πρέπει να επιδεικνύει και τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης.

Φανοί πλοηγίδας (πιλοτίνα)

Η πλοηγίδα πρέπει να επιδεικνύει:

 • Τους πλευρικούς φανούς και φανό Κορώνης (αφού κινείται).
 • Δύο περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφη διάταξη, ο πάνω να είναι λευκός και ο κάτω κόκκινος.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.