Ημερήσια αρχεία: 8 Ιουλίου 2017


Ασυνήθιστη δραστηριότητα στο τραπεζικό λογαριασμό μου

  • Με πήραν τηλέφωνο από την τράπεζα…
  • Και τι ήθελαν;
  • Να μου αναφέρουν ασυνήθιστη δραστηριότητα στο λογαριασμό μου.
  • Πω πω!
    Τι έγινε;
  • Είχε χρήματα μέσα..

Regular expression to match any ASCII character

The following regular expression will match any ASCII character (character values [0-127]).

[\x00-\x7F]

The next regular expression makes the exact opposite match, it will match any character that is NOT ASCII (character values greater than 127).

[^\x00-\x7F]

 

gEdit - regular expression to match any ASCII character

gEdit – regular expression to match any ASCII character

gEdit - regular expression to match any Non-ASCII character

gEdit – regular expression to match any Non-ASCII character