Μηνιαία αρχεία: Απρίλιος 2017


VirtualBox on Windows: Stuck in capture mode as the keyboard does not have a right Ctrl button 1

Recently, we got a laptop that did not have a right Ctrl button and we found out after we started a VM with no Guest Additions installed.
Because of these two factors we could not escape the VM capture mode and return to the host OS.

To resolve the issue, we pressed Alt+Ctrl+Del to force the window to escape by entering that specialised Windows security screen and the hit Cancel.
Then, we went to the VirtualBox window and did the following procedure to change the button that allows you to escape the capture mode.

From the VirtualBox Window menu we went to: File –> Preferences –> Input and then clicked on the box next to HOST KEY COMBINATION and then typed the key we wanted to use.


C++ How to make cout not use scientific notation

To force cout to print numbers exactly as they are and prevent it from using the scientific notation, we can use the std::fixed I/O manipulator as follows

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    std::cout << "The number 0.0001 in fixed:      " << std::fixed << 0.0001 << endl
              << "The number 0.0001 in default:    " << std::defaultfloat << 0.0001 << endl;

    std::cout << "The number 1000000000.0 in fixed:      " << std::fixed << 1000000000.0 << endl
              << "The number 1000000000.0 in default:    " << std::defaultfloat << 1000000000.0 << endl;
return 0;
}

Output

The number 0.0001 in fixed:      0.000100
The number 0.0001 in default:    0.0001
The number 1000000000.0 in fixed:      1000000000.000000
The number 1000000000.0 in default:    1e+09

CCS Upcoming Events

Αγαπητά μας μέλη,

Χριστός Ανέστη και Χρόνια σας πολλά!

Υπενθυμίζουμε πως την επόμενη Τρίτη 25/4, είναι η Ετήσια Γενική Συνέλευση μας, της οποίας θα ακολουθήσει Δεξίωση. Παρακαλώ εγγραφείτε εδώ αν θα παρευρεθείτε αφού κάνετε login και διευθετήσετε τις οικονομικές σας οφειλές. Μέχρι αύριο είναι η προθεσμία για δήλωση υποψηφιότητας για το Δ.Σ.

Επιπλέον, την Τετάρτη 26/4 διοργανώνουμε το ανοικτό σεμινάριο Records Management, στο οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε δωρεάν μαζί με συναδέλφους και συνεργάτες, αφού δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Στην ιστοσελίδα μας θα δείτε ακόμα πως στηρίζουμε την εκδήλωση Cybercrime Security Forum που θα γίνει στις 4 Μαΐου, και συνδιοργανώνουμε το Διαγωνισμό Προγραμματισμού ICPC που θα γίνει στις 13 Μαΐου.

Τέλος, σας καλούμε να δείτε την ιστοσελίδα του πρώτου Παγκύπριου Διαγωνισμού Ρομποτικής www.robotex.org.cy, για τον οποίο η προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής είναι η 25η Μαΐου.

Δείτε όλους τους σχετικούς συνδέσμους, δηλώστε συμμετοχή σε όσα σας αφορούν και προωθήστε σε πιθανούς ενδιαφερομένους!

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Καλό Σαββατοκύριακο!

Με εκτίμηση
από την ομάδα του CCS

[email protected]