Νομοθεσία Ταχυπλόων Σκαφών


Οι Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμοι και Κανονισμοί δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως ακολούθως :

  • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 56(Ι) του 1992, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, παράρτημα Ι(I) με αριθμό 2724 στις 10.07.1992.
  • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 60(Ι) του 1999, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Ι(I) με αριθμό 3332 στις 11.06.1999 (βλέπε επίσης διόρθωση στην σελ. 233 της Ε.Ε. Αρ. 3336, Παράρτημα Ι(Ι), στις 02,07,1999.
  • Οι Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμοί ΚΔΠ 121 του 1999, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα ΙΙΙ(Ι) με αριθμό 3332 στις 11.06.1999.
  • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 73(Ι) του 2001, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Ι(I) με αριθμό 3496 στις 04.05.2001.
  • ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ) ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.