Φασούλι το φασούλι μας κλέψαν το σακούλι.

Αντί για: φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.