Μη κατηγοριοποιημένο


EU Teachers’ Testing Panel

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 6η συνάντηση του EU Teachers’ Testing Panel (TTP) για τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, μια διοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο EU TTP συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η φετινή διοργάνωση επικεντρώθηκε στην παραγωγή, αξιολόγηση και βελτίωση διδακτικών υλικών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και ενέργεια, καθώς και την αποδοχή και ομαλή ένταξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στη «Γωνιά Μάθησης» της επίσημης σελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://europa.eu/learning-corner) υπάρχει πλούσιο δυναμικό και λειτουργικό εκπαιδευτικό υλικό (σχέδια μαθήματος, ψηφιακά παιχνίδια, κουίζ, κ.ά.) με ποικίλη θεματολογία το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από εκπαιδευτικούς, όσο και από γονείς και παιδιά. Το υλικό αυτό είναι κατάλληλο για όλες τις συσκευές και διαθέσιμο και στις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Κύπρο εκπροσώπησαν οι πρεσβευτές της «Γωνίας Μάθησης» και μέλη του TTP Γεώργιος Γεωργίου, κεντρικός συντονιστής ΔΡΑ.Σ.Ε.+ και ο Μάριος Μιχαήλ, εκπαιδευτικός στο Grammar Junior School Nicosia.


RIP tux.crystalxp.net – Seventh Part 1

Below you will find some images we were able to salvage from https://tux.crystalxp.net/, it was a great repository of Tux creations. Let’s hope it will be restored eventually.

For more images of Tux please visit the following links (we had to split them to multiple pages to avoid having your browser getting stuck):

 1. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net
 2. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-second-part
 3. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-third-part
 4. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-fourth-part
 5. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-fifth-part
 6. https://bytefreaks.net/uncategorized/rip-tux-crystalxp-net-sixth-part
 7. https://bytefreaks.net/uncategorized/rip-tux-crystalxp-net-seventh-part
 8. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-eighth-part
 9. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-ninth-part
 10. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-tenth-part
 11. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-eleventh-part
 12. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-twelfth-part
 13. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-thirdtenth-part
 14. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-fourteenth-part
 15. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-fifteenth-part
 16. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-sixteenth-part
 17. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-seventeenth-part
 18. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-eighteenth-part
 19. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-nineteenth-part
 20. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-twentieth-part

License: GNU LGPL


RIP tux.crystalxp.net – Sixth Part

Below you will find some images we were able to salvage from https://tux.crystalxp.net/, it was a great repository of Tux creations. Let’s hope it will be restored eventually.

For more images of Tux please visit the following links (we had to split them to multiple pages to avoid having your browser getting stuck):

 1. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net
 2. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-second-part
 3. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-third-part
 4. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-fourth-part
 5. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-fifth-part
 6. https://bytefreaks.net/uncategorized/rip-tux-crystalxp-net-sixth-part
 7. https://bytefreaks.net/uncategorized/rip-tux-crystalxp-net-seventh-part
 8. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-eighth-part
 9. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-ninth-part
 10. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-tenth-part
 11. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-eleventh-part
 12. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-twelfth-part
 13. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-thirdtenth-part
 14. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-fourteenth-part
 15. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-fifteenth-part
 16. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-sixteenth-part
 17. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-seventeenth-part
 18. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-eighteenth-part
 19. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-nineteenth-part
 20. https://bytefreaks.net/gnulinux/rip-tux-crystalxp-net-twentieth-part

License: GNU LGPL


Increase volume in video using ffmpeg 2

A quick note on how to boost the audio stream in a video using the volume filter in ffmpeg

#;For newer versions of ffmpeg
ffmpeg -i input.mkv -filter:a "volume=4.0" output.mkv;
#For older versions of ffmpeg (we use multiples of 256)
ffmpeg -i input.mkv -vol 1024 -vcodec copy output.mkv;

Using the above command we were able to make the audio LOUDER!