Μη κατηγοριοποιημένο


Some rough notes on merging videos side by side with ffmpeg

ffmpeg \
-i "v1.mp4" \
-i "v2.mp4" \
-filter_complex " \
nullsrc=size=1900x950 [base]; \
[0:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [left]; \
[1:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [right]; \
[base][left] overlay=shortest=1 [tmp1]; \
[tmp1][right] overlay=shortest=1:x=950 \
" \
-c:v libx264 output2.mkv

ffmpeg \
-i "v1.mp4" \
-i "v2.mp4" \
-i "v3.mp4" \
-i "v4.mp4" \
-filter_complex " \
nullsrc=size=1900x1900 [base]; \
[0:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [upperleft]; \
[1:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [upperright]; \
[2:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [lowerleft]; \
[3:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [lowerright]; \
[base][upperleft] overlay=shortest=1 [tmp1]; \
[tmp1][upperright] overlay=shortest=1:x=950 [tmp2]; \
[tmp2][lowerleft] overlay=shortest=1:y=950 [tmp3]; \
[tmp3][lowerright] overlay=shortest=1:x=950:y=950 \
" \
-c:v libx264 output4.mkv

ffmpeg \
-i "video.mp4" \
-i "drones/0/video.mp4" \
-i "drones/1/video.mp4" \
-i "drones/2/video.mp4" \
-i "drones/3/video.mp4" \
-i "drones/4/video.mp4" \
-filter_complex " \
nullsrc=size=2850x1900 [base]; \
[0:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [upperleft]; \
[1:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [uppermiddle]; \
[2:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [upperleft]; \
[3:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [lowerleft]; \
[4:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [lowermiddle]; \
[5:v] setpts=PTS-STARTPTS, scale=950x950 [lowerright]; \
[base][upperleft] overlay=shortest=1 [tmp1]; \
[tmp1][uppermiddle] overlay=shortest=1:x=950 [tmp2]; \
[tmp2][upperleft] overlay=shortest=1:x=1900 [tmp3]; \
[tmp3][lowerleft] overlay=shortest=1:y=950 [tmp4]; \
[tmp4][lowermiddle] overlay=shortest=1:y=950:x=950 [tmp5]; \
[tmp5][lowerright] overlay=shortest=1:y=950:x=1900 \
" \
-c:v libx264 output6.mkv
Advertisements

Λόγοι για τους οποίους ασχολήθηκα με την Επιστήμη Υπολογιστών και την Πληροφορική

  • Από νεαρή ηλικία, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον
  • Έχω έναν καλό φίλο που με στήριξε σε όλη τη διαδρομή
  • Είναι διασκεδαστικό και προκλητικό!
  • Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά θέματα, μόλις βαρεθείτε από ένα, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο
  • Υπάρχουν νέα θέματα και προκλήσεις σχεδόν καθημερινά
  • Είναι κάτι που μπορείτε να διδάξετε στον εαυτό σας (ειδικά σήμερα που υπάρχει τόσο πολύ δωρεάν υλικό online)

Πανεπιστήμονας

Πανεπιστήμονας (πανεπιστήμων) ονομάζεται το άτομο το οποίο έχει επιστημονική γνώση για όλα τα γνωστικά πεδία.

Επιστήμονας ονομάζεται το άτομο το οποίο έχει επιστημονική γνώση σε ένα ή περισσότερα γνωστικά πεδία.

Ετυμολογία: πανεπιστήμων < ελληνιστική κοινή < παν- + επιστήμων