Μη κατηγοριοποιημένο


Increase volume in video using ffmpeg

A quick note on how to boost the audio stream in a video using the volume filter in ffmpeg

#;For newer versions of ffmpeg
ffmpeg -i input.mkv -filter:a "volume=4.0" output.mkv;
#For older versions of ffmpeg (we use multiples of 256)
ffmpeg -i input.mkv -vol 1024 -vcodec copy output.mkv;

Using the above command we were able to make the audio LOUDER!


Lenovo Legion Y520 – Black Screen After RAM Upgrade to 32GB (2x16GB)

Recently, we updated the RAM modules of a Lenovo Legion Y520 from 16GB (2x8GB) to 32GB using two HyperX Impact DDR4 16GB, 2400MHz CL14 SODIMM modules.

Right after installing the new modules, after power on the laptop it would show a black screen, the fans would work at full speed but nothing else would happen. We tried placing the old RAM back inside but with no success, the same bad behavior would occur.

Since the battery of this laptop is bolted onto the chassis we thought that we might have to give it a “hard restart” or something to get it started.

Our solution

1) We powered off the laptop by long pressing the power button. 2) Then we released the button and long pressed it again until the laptop powered on and off again.
The next time we powered on the laptop it was working perfectly again!!


How to import .ovpn files on Ubuntu 18.04 Gnome Network Manager

To import a .ovpn file in Gnome Network Manager you just need a simple command to enable the appropriate plugin:

sudo apt-get install network-manager-openvpn-gnome;

.. and as simple as that you can process your .ovpn files from the network manager as you would do with other VPN profiles.


Ένα προληπτικό μέτρο για την προστασία της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας κατά την διάρκεια του κατ’οίκον περιορισμού

Τα περισσότερα αυτοκίνητα (αν όχι όλα) καταναλώνουν ενέργεια ακόμη και όταν είναι σταθμευμένα, με τον κινητήρα σβηστό και χωρίς ορατά συστήματα που λειτουργούν. Τα ηλεκτρικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του ρολογιού και των συστημάτων υπολογιστών επί του οχήματος, αποστραγγίζουν την μπαταρία σιγά-σιγά μέχρι να την αδειάσουν εντελώς.

Όταν το επίπεδο ενέργειας σε μια μπαταρία είναι χαμηλό, μπορεί να την αποτρέψει από το να είναι σε θέση να ξεκινήσει το αυτοκίνητό σας και θα χρειαστείτε μια ώθηση για να κάνετε το αυτοκίνητό σας να λειτουργήσει ξανά. Σε χειρότερο σενάριο, οι μπαταρίες που είναι εντελώς στραγγισμένες μπορεί να υποστούν ζημιά και πρέπει να αντικατασταθούν.

Επομένως, εάν δεν μετακινήσετε το αυτοκίνητό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα (όπως κατά τη διάρκεια της περιόδου κλειδώματος), τότε η εκτεταμένη έλλειψη χρήσης μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και σας αναγκάσει να την αντικαταστήσετε.

Απλή λύση

Ελέγξτε το εγχειρίδιο λειτουργίας του αυτοκινήτου σας ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας πριν αποσυνδέσετε την μπαταρία. (Δεν είμαστε σίγουροι αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο εκεί έξω που δεν θα ήθελε να αφαιρεθεί η μπαταρία του)

Αποσυνδέστε την μπαταρία από το αυτοκίνητό σας για να σταματήσετε την αποστράγγιση ενέργειας.
Για να το κάνετε, αφαιρέστε το καλώδιο από την αρνητική θύρα (έχει το σύμβολο "-" και είναι συνήθως χρώματος μαύρου).

Μην αφήσετε τα εκτεθημένα μεταλλικά άκρα των αρνητικών και θετικών καλωδίων να αγγίζουν σε καμία περίπτωση.


Coronavirus – Συμβουλίο Υδατοπρομήθειας Λευκωσία

Hear yee, hear yee! Το Συμβουλίο Υδατοπρομήθειας Λευκωσία δεν εξυπηρετεί το κοινό μέχρι και το τέλος του μήνα.
Σημείωση: Ίσως παραμείνουν κλειστοί και περισσότερες μέρες.