Ημερήσια αρχεία: 15 Ιανουαρίου 2018


It is important to leave homework to the last day because you will be older and therefore wiser.