Ημερήσια αρχεία: 25 Σεπτεμβρίου 2016


Διακίνηση Ταχυπλόων Σκαφών

Δυνάμει των Περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών ΚΔΠ 121 του 1999,

Η διακίνηση ταχυπλόων σκαφών μέσα στους διαύλους που βρίσκονται ανάμεσα σε περιοχές λουομένων, όπως αυτές καθορίζονται από τον περί Προστασίας των Λουομένων στη θάλασσα Νόμο του 1968 όπως τροποποιήθηκε, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια περιοχή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βράχο ή βραχονησίδα, γίνεται με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 3 κόμβους (ναυτικά μίλια ανα ώρα) και εν πάση περιπτώσει δεν δημιουργεί επικίνδυνο κυματισμό για οποιοδήποτε πρόσωπο.

Απαγορεύεται η απομάκρυνση των θαλασσίων σκούτερ (jet ski) πέρα από 700 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή καθώς επίσης και η χρήση τους σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από τα ευκρινώς διακρινόμενα σήματα (σημαδούρες) σε περιοχές λουομένων, όπως αυτές καθορίζονται με διάταγμα των περί Προστασίας στη Θάλασσα Νόμου του 1968 όπως τροποποιήθηκε.

Για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30η Απριλίου απαγορεύεται η κυκλοφορία θαλασσίων σκούτερ από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου. Η κυκλοφορία των θαλάσσιων σκούτερ για την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου, επιτρέπεται ως ανωτέρω  μεταξύ των ωρών 10.00 – 13.00 και 16.00 – 19.00 ενώ μεταξύ των ωρών 1.00μμ και 4.00μμ επιτρέπεται μόνο εάν αυτά διακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από 500 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή και όχι πέραν των 700 μέτρων από αυτή.

Απαγορεύεται η χρήση ταχύπλοου σκάφους που σύρει ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βραχονησίδα ή ύφαλο, αντικείμενο που βρίσκεται σε βάθος λιγότερο από 2 μέτρα ή αντικείμενο που προεξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας ή σε πορεία διασταυρωμένη με άλλο ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο.

Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη και στο χειριστή ταχύπλοου σκάφους να ρυμουλκούν αντικείμενο επιφάνειας σε απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, καθώς και σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από την παράλληλη προς την ακτή οριοθετημένη πλευρά περιοχής λουομένων.

Απαγορεύεται ο απόπλους για ταξίδι διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ωρών ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Α΄, χωρίς προηγουμένως να γνωστοποιήσει ο χειριστής στα αστυνομικά όργανα της περιοχής ή σε άλλο πρόσωπο ή αρχή υπεύθυνη για τον έλεγχο ή ασφάλεια της περιοχής –

 1. Τα στοιχεία του σκάφους και του χειριστή
 2. τον τόπο και χρόνο απόπλου
 3. τον αριθμό και τα στοιχεία των προσώπων που επιβαίνουν στο σκάφος
 4. τη διαδρομή και τον προορισμό του σκάφους και
 5. τον αναμενόμενο χρόνο και τόπο επιστροφής.

Νομοθεσία Ταχυπλόων Σκαφών

Οι Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμοι και Κανονισμοί δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως ακολούθως :

 • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 56(Ι) του 1992, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, παράρτημα Ι(I) με αριθμό 2724 στις 10.07.1992.
 • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 60(Ι) του 1999, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Ι(I) με αριθμό 3332 στις 11.06.1999 (βλέπε επίσης διόρθωση στην σελ. 233 της Ε.Ε. Αρ. 3336, Παράρτημα Ι(Ι), στις 02,07,1999.
 • Οι Περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμοί ΚΔΠ 121 του 1999, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα ΙΙΙ(Ι) με αριθμό 3332 στις 11.06.1999.
 • Ο Περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμος 73(Ι) του 2001, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Ι(I) με αριθμό 3496 στις 04.05.2001.
 • ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ) ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Γενικές Πληροφορίες για Ταχύπλοα Σκάφη

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Κανονισμός 2-(1) / ΚΔΠ 121/1999 ταχύπλοο σκάφος είναι το μηχανοκίνητο σκάφος το οποίο σε μήκος φτάνει μέχρι τα δεκαπέντε μέτρα και που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε τουλάχιστο κόμβων και άνω.

Παράδειγμα ένα σκάφος το οποίο είναι 5 μέτρα και η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει είναι 14 κόμβοι δεν θεωρείται ταχύπλοο.

Ένα σκάφος το οποίο μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 20 κόμβων και έχει μήκος 16 μέτρα δεν θεωρείται σύμφωνα με την νομοθεσία ταχύπλοο αλλά κατατάσσεται σε άλλη κατηγορία.

Θαλάσσιο σκούτερ ( τα γνωστά jet ski) είναι το μικρό ταχύπλοο σκάφος το οποίο προωθείται από εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια μηχανή υδρο-προώθησης και στο οποίο μπορούν να επιβαίνουν, καθισμένα ή όρθια ένα ή περισσότερα άτομα.

Τα ταχύπλοα σκάφη στη Κύπρο κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες ως προς τη χρήση τους

Ταχύπλοα Σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από ιδιώτες χωρίς αμοιβή για σκοπούς αναψυχής, κατατάσσονται την κατηγορία Α (ιδιωτικής χρήσης)

Ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β: Είναι τα δημόσιας χρήσης ταχύπλοα σκάφη, που διατίθενται από τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες τους σε τρίτα πρόσωπα έναντι αμοιβής Παράδειγμα Θαλάσσια αθλήματα (water sports).

Σήμανση Ταχύπλοων Σκαφών

Πάνω στα σκάφη πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου εγγραφής και το όνομα του κάθε σκάφους, σε εμφανή σημείο στη γάστρα του σκάφους και από τις δύο πλευρές.
Το γράμμα Β πρέπει να φέρεται σε περίπτωση που το σκάφος είναι κατηγορίας Β.
Το τμήμα εμπορικής ναυτιλίας δίνει συγκεκριμένες οδηγίες ως προς το μέγεθος των ψηφίων που θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

 1. Το ύψος του κάθε αριθμού θα πρέπει να είναι ίσο με είκοσι τουλάχιστον εκατοστά και το πλάτος του να είναι ανάλογο.
 2. αν λόγω του μικρού μεγέθους του σκάφους η εφαρμογή της πιο πάνω υποπαραγράφου δεν είναι εφικτή, τότε το ύψος του κάθε αριθμού μπορεί να είναι ίσο με πέντε εκατοστά τουλάχιστο και το πλάτος του να είναι ανάλογο.
 3. ο αριθμός θα τοποθετείται πάνω από το μέσο του ύψους των εξάλων του σκάφους.
 4. το χρώμα του αριθμού θα πρέπει να είναι έντονα αντίθετο από το χρώμα της γάστρας, ώστε να διακρίνεται πολύ εύκολα από μεγάλη απόσταση.
 5. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει τούτο σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει τη σήμανση του σκάφους σε διαφορετικό μέρος και με διαφορετικές διαστάσεις.

Χρήσιμες ναυτικές ορολογίες

Ταχύπλοο σκάφος είναι το μηχανοκίνητο σκάφος το οποίο σε μήκος φτάνει μέχρι τα δεκαπέντε μέτρα και που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε τουλάχιστο κόμβων και άνω.

Ναυτικό μίλι Είναι η μονάδα μέτρησης της απόστασης στην θάλασσα. Αντιστοιχεί με 1852 μέτρα.
Κόμβος είναι η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στη θάλασσα. Δηλώνει τα ναυτικά μίλια που καλύπτουμε σε μια ώρα.

Βύθισμα του σκάφους είναι η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας (ίσσαλλο γραμμή) μέχρι το βαθύτερο σημείο του σκάφους (καρίνα)

Βάθος της θάλασσας είναι η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι το βυθό.

Προσήνεμη (ναυτική ορολογία Σοφράνο) πλευρά του σκάφους είναι η πλευρά του σκάφους η οποία δέχεται τον άνεμο.

Υπήνεμη πλευρά του σκάφους (ναυτική ορολογία Σταβέντο) είναι η πλευρά του σκάφους αντίθετα από το άνεμο.

Πλώρη είναι το μπροστινό μέρος τους σκάφους.

Πρύμνη είναι το πίσω μέρος τους σκάφους.

RHIB   Το rigid-inflatable boat (RIB) ή rigid-hulled inflatable boat (RHIB) αποτελεί μία ελαφριά φουσκωτή βάρκα υψηλών επιδόσεων, η οποία διαθέτει σκληρή γάστρα και πλευρικούς ελαστικούς αεροθαλάμους.

Εκτόπισμα (displacement) ενός πλοίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά το βάρος του νερού που εκτοπίζει με τον όγκο του (weight of dispacement), που ισούται αφενός μεν με αυτό τούτο το βάρος του πλοίου μετρούμενο σε τόνους (displacement tons), αφετέρου δε με τον όγκο του εκτοπιζόμενου ύδατος (volume of displacement).

Καρνάγιο είναι δημώδης όρος της κοινής ναυτικής γλώσσας ενετικής προέλευσης. Με τον όρο αυτό νοούνται τμήματα αιγιαλού εντός λιμένων ή όρμων που λόγω της ομαλής κλίσης του επιτρέπει την ανέλκυση και καθέλκυση μικρών σκαφών, περισσότερο ξύλινων προκειμένου να υποστούν “καρναγιάρισμα” δηλαδή υφαλοκαθαρισμούς, υφαλοχρωματισμούς, καλαφατίσματα, παλαμίσματα κ.λπ. Ο όρος αυτός αναπτύχθηκε κυρίως στις περιοχές που βρέθηκαν για πολύ καιρό ενετοκρατούμενες σε αντίθεση του αντίστοιχου όρου ταρσανάς που αναπτύχθηκε περισσότερο στις τουρκοκρατούμενες περιοχές.

Κατάστρωμα (deck) ή κουβέρτα πλοίου (στη κοινή ναυτική γλώσσα) ονομάζεται στο πλοίο κάθε συνεχής οριζόντια επιφάνεια, που μπορεί να εκτείνεται σε όλο το μήκος του πλοίου ή να περιορίζεται σε μέρος αυτού. Παλαιότερα στην εποχή των Ιστιοφόρων το κατάστρωμα λεγόταν κουβέρτα επειδή ακριβώς σκέπαζε, έκλεινε, το πάνω μέρος του σκαριού
Ο αριθμός των καταστρωμάτων ενός πλοίου εξαρτάται από τον τύπο ναυπήγησης και το μέγεθός του.

Κόρος είναι μονάδα μέτρησης όγκου με την οποία γίνεται η μέτρηση της χωρητικότητας ενός πλοίου. Ένας κόρος αντιστοιχεί σε 100 κυβικά πόδια ή 2,83 κυβικά μέτρα. Στην αγγλική αποδίδεται με τον όρο register ton.

Μπουνάτσα ή μπονάτσα (calm), προερχόμενος εκ του ενετικού bonazza (=καλοσύνη καιρού), χαρακτηρίζεται στην ελληνική ναυτική γλώσσα η κατάσταση θάλασσας όταν η επιφάνειά της είναι τελείως αρυτίδωτη από κύματα, έστω και λίγο. Στη τέλεια μπουνάτσα (flat calm) η επιφάνεια της θάλασσας μοιάζει σαν λείο επίπεδο (λάδι) και εξ αυτού και η έκφραση “η θάλασσα είναι λάδι”.
Με τη χρήση του ρήματος “μπουνατσάρει” χαρακτηρίζεται γενικά η καλυτέρευση των καιρικών φαινομένων.

Μπουρίνι κατά την κοινή ναυτική γλώσσα και όχι μόνο, χαρακτηρίζεται γενικά η απότομη μεταβολή του καιρού, σχετικά μικρής διάρκειας, με αύξηση της έντασης του ανέμου, που συνοδεύεται όμως με καταιγίζουσα βροχόπτωση αστραπές, βροντές και κεραυνούς.

Το ναυπηγείο (Shipyard, yard) αποτελεί μονάδα – χώρο που ανήκει στο κράτος άμεσα ή έμμεσα ή σε ιδιωτική επιχείρηση με αντικείμενο τη ναυπήγηση – κατασκευή, επισκευή, μετασκευή ή συντήρηση πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος.

Νηολόγιο (Registry, book of registry) είναι ένα δημόσιου χαρακτήρα βιβλίο που τηρείται στους λιμένες που πραγματοποιείται νηολόγηση, δηλαδή εγγράφονται τα πλοία (λιμένας νηολογίου).

Παλίρροια (tide) ονομάζεται το φυσικό φαινόμενο της περιοδικής ανόδου και καθόδου της στάθμης του νερού μίας μεγάλης λίμνης και κυρίως των θαλασσών. Η άνοδος της στάθμης ονομάζεται πλημμυρίδα (flood tide), ενώ η κάθοδος ονομάζεται άμπωτη (ebb ή low tide), από κοινού πλημμυρίδα και άμπωτη αποτελούν το φαινόμενο της παλίρροιας. Το φαινόμενο αυτό που επαναλαμβάνεται δύο φορές το 24ώρο (ακριβέστερα 24ώρες 50′ και 30″) οφείλεται στην βαρυτική έλξη της Σελήνης αλλά και του Ήλιου πάνω στη Γη, καθώς και στη περιστροφή των ουρανίων σωμάτων αυτών.

Αντιμάμαλο:  Ορμητική παλινδρόμηση του κύματος όταν χτυπήσει σε φυσικά ή τεχνητά εμπόδια.

Αβαρία:  Η οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη υποστεί το πλοίο ή το φορτίο του.

Γάστρα: Το υποθαλάσσιο μέρος του σκάφους (κύτος)

Εκτροπή:  Πλευρική απόκλιση από την προκαθορισμένη πορεία λόγω του ανέμου ή των κυμάτων της θάλασσας.

Έξαλα:  Το μέρος ενός σκάφους που βρίσκεται πάνω από τη γραμμή επίπλευσης.

Κουβέρτα: Κατάστρωμα

Κουπαστή:  Το ανώτερο ύψος των πλευρών μιας βάρκας, στο οποίο τοποθετούνται κατά κανόνα οι σκαρμοί για τα κουπιά.

Πορτολάνος: (Λιμενοδείκτης)  Ναυτικός χάρτης(Αλμανάκ) με στοιχεία για τις ακτές και τα λιμάνια.

Ρότα:  Η πορεία που ακολουθεί ή σκοπεύει να ακολουθήσει ένα πλοίο στη θάλασσα και η οποία σχεδιάζεται πάνω σε ναυτικούς χάρτες.

Σεντίνα:  Εσωτερικό κάτω μέρος του καραβιού, όπου συνήθως τοποθετείται η σαβούρα και συγκεντρώνονται τα βρόμικα νερά.

Σκαντάγιο:  Όργανο μέτρησης του θαλάσσιου βάθους, το οποίο αποτελείται από ένα βαρίδι και μια μακριά σάγουλα που μετράει σε οργιές ή μέτρα.

Ύφαλα:  Το βυθισμένο μέρος του σκάφους κάθε πλοίου.