σακούλι


Φασούλι το φασούλι μας κλέψαν το σακούλι.

Αντί για: φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι