Αριθμός Τηλεφώνου


Inga’s Veggie Heaven

Ανοικτά Τρίτη με Σάββατο από 09:30 – 17:30

Διεύθυνση:

Δημώνακτος 2
Χρυσαλινιώτισσα
Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο:

+357 22344674
+357 99306719