Τοποθεσίες


Η Ταβέρνα της Σαλώμης

Διεύθυνση:

Κυριάκου Μάτση 1

Άγιος Τύχωνας
Λεμεσός
Κύπρος

Τηλέφωνα:

+357 25328887
+357 99666299
+357 96321315

Facebook Page:

https://www.facebook.com/HtavernatisSalomis

Χάρτης:

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3279.201815695809!2d33.139027!3d34.725306999999994!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14e0ca4c237d3acb%3A0x85133615a495e3fb!2sSalomi+Tavern!5e0!3m2!1sel!2s!4v1420998943175 ]

Τα τρία Αλώνια

Διεύθυνση:

Γρίβα Διγενή 92
Άγιος Τύχωνας
Λεμεσός
Κύπρος

Τηλέφωνο:

+357 25323913

Χάρτης:

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6558.393011560902!2d33.14102861578061!3d34.725440860954585!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0x63abea4cc1dc38d4!2zzqTOsSDPhM-Bzq_OsSDOkc67z47Ovc65zrE!5e0!3m2!1sel!2s!4v1420998434112 ]