Η λέξη ιός όταν γίνει μεταγλώτιση στα Αγγλικά είναι iOS!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.