Στόχος ζωής: να είναι τόσο μεγάλος ο μισθός μου ώστε να με πιάσει ο φόρος

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.