– Μάνα ήρθα από την Ινδία.
– Γύρισες γιόγκα μου;

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.