Πρόβλημα με την Πύλη Κέντρων Εμβολιασμού


Τηλέφωνο 17000 για πληροφορίες τεχνικής φύσεως σχετικά με τη χρήση της Πύλης ΓεΣΥ.
Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-20:00
Σάββατο: 08:00-16:00

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.